Nyheter

Svenskarnas syn på Hamasattacken

26 okt 2023

Den 7 oktober 2023 genomförde terroristorganisationen Hamas en terrorattack mot Israel. Sedan dess har säkerhetsläget i Israel och Palestina allvarligt försämrats. Den här rapporten presenterar resultatet av en undersökning som har genomförts efter Hamas attack på Israel. Rapporten består av tre delar. I rapportens första del presenteras svenskarnas syn på påståendet ”Sverige ska frysa biståndet […]

Läs nyhet

Reklameffekt i centrum på Novus frukostseminarium

24 okt 2023

Ett stort tack till alla som deltog under tisdagens frukostseminarium om reklameffekt som Novus anordnade! Seminariet fokuserade på Novus omfattande erfarenheter inom kampanjutvärdering och tog upp frågor som varför mottagandet av olika kommunikationsinsatser kan variera så betydligt, vad som sker i konsumenternas sinne när de antingen välkomnar eller ogillar reklammeddelanden, samt hur man utvärderar om […]

Läs nyhet

Sommaren 2023 – svenskarnas syn på inflationen

23 okt 2023

Sommaren 2023 genomförde Novus en undersökning om svenskarnas oro för inflationen. Undersökningen genomfördes på Novus eget initiativ under perioden 20–25 juli i Novus Sverigepanel. Resultatet visar bl.a. att: En majoritet av svenskarna, cirka 52 procent, är oroliga för inflationens påverkan på sin privatekonomi. Cirka 46 procent är inte oroliga. De undergrupper som i högre grad […]

Läs nyhet

Novus Sanity Check är tillbaka – Djupdykning i Aktuella Ämnen

20 okt 2023

Efter en paus är Novus Sanity Check tillbaka med en mängd intressanta avsnitt planerade. Podden är känd för sin djupdykning i aktuella ämnen och fenomen med hjälp av pålitliga undersökningar och inbjudna experter. Med sin expertis och nya insikter från pålitliga undersökningar som grund, bjuder Novus Sanity Check in intressanta gäster för att utforska och […]

Läs nyhet

Demokratins läge i Sverige: Svenskarnas syn och oro

13 okt 2023

Civil Rights Defenders publicerade idag resultaten från sin årliga undersökning om svenskarnas syn på demokratin. Denna informativa studie genomfördes av Novus och bidrar med en värdefull förståelse för hur svenska medborgare uppfattar demokratins styrkor och utmaningar, samt hur allmänheten ställer sig till demokratiska principer i svenska samhället. Det händer just nu mycket i omvärlden, och […]

Läs nyhet
Sida av 128

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: