Nyheter

Var tredje inom äldrevården har jobbat utan skyddsutrustning

01 jun 2020

Novus har på uppdrag av fackförbundet Kommunal gjort en undersökning riktad till ett representativt urval av förbundets medlemmar som är yrkesverksamma inom hemtjänst och särskilda boenden, för att undersöka synen på skyddsutrustning under coronapandemin. Det visar sig att mer än var tredje uppger att man vid något tillfälle jobbat utan rätt skyddsutrustning, och mer än […]

Läs nyhet

74 % anser att det är rätt att inte ge statligt stöd till vinstutdelande bolag

29 maj 2020

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–79 år med 1026 intervjuer under perioden 9-11 maj. Novus har frågat om man tycker det är rätt eller fel av regeringen att inte dela ut stöd till bolag som delar ut pengar till sina ägare. En övervägande majoritet, 74 % […]

Läs nyhet

Var tredje tror att andra dricker mer alkohol än vanligt i coronatider

17 apr 2020

Novus har på uppdrag av IQ undersökt hur allmänhetens alkoholkonsumtion påverkats av coronapandemin. Var tredje tillfrågad (36 %) uppger att de tror att andra dricker mer alkohol än vanligt just nu. Av dem som dricker alkohol svarar åtta av tio (81 %) att de inte har förändrat sin alkoholkonsumtion under den senaste tiden. 12 procent […]

Läs nyhet
Sida av 112