Nyheter

Gapminder – The Ignorance Survey

25 dec 2013

Novus genomför och utvecklar en större studie tillsammans med Gapminder i syfte att kartlägga kunskapsnivån om globala frågor. Gapminder vill få en ökad förståelse av hur utbredd okunskapen är hos allmänheten om de stora globala förändringarna, särskilt beträffande storleksordning och förändringstakt. Vi har gjort studier i ett flertal länder, bl.a. i Sverige, USA och Storbritannien, […]

Läs nyhet
Sida av 16
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: