Skapa tillväxt och spara pengar genom att förtesta!

Jag påstår att svenska företag kan öka sin tillväxt genom att förtesta sina kampanjer!

Någon som säger emot?

Hur kan jag påstå detta? Jo bland annat därför att:

  • Genom att förtesta din kampanj får du veta om din målgrupp förstår ditt budskap (i ett Novustest hade ett fastighetsbolag en kampanj med rubriken ”hållbara kontor”, målgruppen trodde att kontoren inte går sönder. Det var inte det fastighetsbolaget ville förmedla)
  • Genom att förtesta din kampanj får du veta om din målgrupp tycker att ditt budskap är relevant. Med en enkel tvist kanske budskapet kan bli mer relevant för flera.
  • Genom att förtesta din kampanj får du veta om din målgrupp tycker att kampanjen passar ditt varumärke (förutfattade meningar om ditt varumärke kan göra att man inte lyssnar på ditt budskap, hur välformulerat det än må vara)
  • Genom att förtesta din kampanj får du veta om din kampanj ”landar” i en positiv eller negativ kontext och att inget i kampanjen är stötande eller irriterar (en positiv kontext leder till positiva handlingar, negativ kontext kan få förödande konsekvenser. Finns många exempel på det)
  • Genom att förtesta får du veta om kampanjen driver värden och känslor du vill förmedla

……för att nämna några parametrar som gör att förtestet är värd sin investering i kubik.

De flesta företag kvalitetssäkrar sina investeringar, exempelvis om man investerar i en multifunktionsskrivare eller i nya mobiltelefoner till alla anställda, då vill man vara säker på att man köper det bästa utifrån företagets behov och förutsättningar.

Men av någon märklig anledning gäller inte denna logik för reklaminvesteringar. Trots att vi talar om investeringar för många miljoner.

Den största utgiften när man genomför en reklamkampanj är medieinvesteringen. En enda reklamspot på bästa sändningstid i TV4 kan kosta flera hundratusen kronor.

Den totala kostnaden för en kampanj mot den breda allmänheten kan gå lös på 20 miljoner.

Klockrent med förtest tänker vän av ordning! Tänk att kunna sova gott om natten och veta att reklaminvesteringen på 10 miljoner kommer att förstås av målgruppen och många kommer att reagera positivt.

Men gör företagen det?

Tyvärr är svaret oftast nej. För några år sedan var det bara 15% av stora annonsörer som förtestade sina kampanjer. Har ingen färsk siffra, men jag tvivlar på att den är högre idag.

I mina ögon är det ofattbart!

Du säkrar upp din investering.

Du sparar i förlängningen pengar och utnyttjar din budget maximalt.

Du vet att du bidrar till företagets tillväxt.

Du kan sova gott om natten och visa styrelsen att dina kampanjer fungerar.

Vem kan nej till detta?

 

Gun Pettersson

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: