Klimatförnekelse är inte en fråga i Sverige

DN publicerade en debattartikel med ett gäng forskare som konstaterade att klimaförnekelsen är stor i Sverige. Detta baserar dom på en undersökning från en självrekryterad panel. Förutom att det verkar som att de inte kunde läsa undersökningen korrekt, så borde man ifrågasätta det faktum att de inte ens verkar förstå hur tillförlitlig kvantitativ datainsamling fungerar.

Jag kan inte annat än att även undra hur DN:s debattredaktion tänker när de tar in den, då hela slutsatsen är baserad på en undersökning som inte uppfyller det krav majoriteten av redaktionerna i Sverige ställer på undersökningar, för att kunna nyhetsvärdera.

Trumfar forskare oavsett om de har rätt eller fel, kraven på tillförlitligt faktaunderlag för sitt påstående?

Är svaret ja, kolla upp Replication Crisis och förfasas: Wikipedia Replication Crisis, som handlar om just många forskares problem med att basera sin forskning på tillförlitliga underlag och många av de sanningar som vi förhållit oss till inte kan replikeras av andra.

Det är också fastställt att när forskare blir aktivister så sjunker tilltron till forskningen radikalt. (Jon Krosnick Stanford) Trust in Scientists’ Statements about the Environment and American Public Opinion on Global Warming.

Vill man ha en trovärdig undersökning kring Svenskarnas syn på människans inverkan på klimatet så har vi gjort en. Den visar att det är 2 % av svenskarna som skulle kunna klassas som klimatförnekare. Den passar på att introducera ett nytt koncept “klimattvekare” för att beskriva de 3 % som anser att människans påverkan är mycket liten.

Sedan är det bara grader i hur stor påverkan människan har. 86 % anser att klimatet helt eller till ganska stor del påverkas av människan.

Att då fokusera på en högljudd minoritet som står för ett par procent av befolkningen är inte bara dåligt, det är farligt.

Det är ett elitistiskt tänk som så ofta återkommer nu för tiden där syftet är att förena sina kompisar mot en gemensam fiende. I detta fall klimatförnekarna. Syftet är inte att lösa det riktiga problemet Klimatkrisen, utan att stå enade mot dumheten man verkar anse sig omringad av.

Min artikel i DI debatt är också läsvärd: Väljarna kan mer än politiker förstår.

Att missa att det sunda förnuftet är starkt och att förståelsen för problemet likaså finns, är i bästa fall bara okunnigt, men oftast också destruktivt.

Svenskarna vet att klimatet påverkas av människan, svenskarna vet att det är andra länder än Sverige som släpper ut nästan allt. Svenskarna anser att ekonomiska påtryckningar mot de länder som släpper ut mest är den viktigaste frågan. Att det är strukturella lösningar som kommer före individens möjlighet. Men svensken vet också att minskad konsumtion är vad man kan göra själv. Dock tror man inte att individens handlingar kommer att lösa detta.

Läs hela undersökningen här: Novus klimatrapport

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: