Har journalistiken tappat förtroendet för medborgaren?

Vad är det som gör att en människas röst är intressant men inte majoritetens? Att en avvikande högljudd åsikt är viktigare än den tysta massan?

Vad är det som gör att man lyssnar på och sprider ordet från en politiker men inte det samlade ordet från väljarna?

Hur kan man inte rapportera att en halv miljon svenskar är sjuka i över 5 veckor i vad som ser ut som Coronaviruset, men intervjua en person om sina erfarenheter av något den tror är Coronaviruset? Om en persons beskrivning av sjukdomen är intressant så måste väl en halv miljon människors beskrivningar vara minst 500 000 gånger viktigare?

Hur kommer det sig att en kvinna som köper ål på Östermalm är nyhetsvärdigt, men inte att 7 miljoner vuxna stannar hemma?

Har man glömt bort sitt uppdrag som nyhetsförmedlare? Att sakligt rapporter, informera och granska.

Jag får gång på gång höra från redaktioner att vi som läsare bara läser sensationer. Vi vill bara ha skandaler.

Är inte massmedia längre den tredje statsmakten som granskar makten på allmänhetens mandat?

Om man inte litar på allmänheten, hur kan man då föra dess talan?

Om man struntar i kollektivets tankar och beteenden, hur kan man få beskriva samhället på ett rättvisande sätt?

Om man inte beskriver samhället på ett rättvist sätt utifrån allmänhetens breda uppfattning, hur kan man ens tro att man granskar makten och dess förvaltning av samhället korrekt?

Demokratin fungerar inte utan människan kollektiva vilja

Det är folket som överlämnar makten i förtroende till politikerna.

Men hur kan man försvara och granska demokratin utan att bry sig om den stora massans vilja? Om man bara lyfter högljudda människor och låtsas att det är folkviljan? När den riktiga folkviljan är något helt annat.

Media ser sig som yttrandefriheten och demokratiska främsta beskyddare.

Hur kan man göra det om man ignorerar medborgaren kollektiva röst?

Under Coronapandemin har detta accelererat till nya svindlande höjder. Nu är man så långt från medborgarna att deras kollektiva åsikter aktivt ignoreras.

Media skickar ned kranen och hämtar upp valfritt exempel som visas som passar med dagens förutfattade mening om vad vi tycker.

Det finns inget intresse för de breda åsikterna. Novus undersökningar tar fram kollektivet röst. Svenska medborgares tankar och hälsostatus.

Avgörande information för att säkerställa att vi tillsammans kan bekämpa viruset.

Gång på gång har vi kunnat ge viktig information först av alla. Information om att vi sköter oss som svenskar, att vi hjälps åt, hur många som är sjuka, hur många som åker till jobbet, hur många som håller avstånd, hur många som tror de har Corona, vilka symptom man har och hur länge man haft det etc. Alla Novus undersökningar som har kunnat kontrolleras i efterhand har stämt. Bl.a. dessa: Där Novus så här långt varit facit kring Corona

Information som borde vara viktiga nyheter att sprida. Information som borde vara central i en nyhetsförmedling som vill ge en rättvisande bild av hur viruset påverkar samhället, deras uppdragsgivare och läsare.

Information som berättar att han eller hon inte är ensam med sina symptom, tankar och oro. Information som visar att han eller hon inte är ensam att sköta sig och hålla sig hemma..

Allt detta har Novus rapporterat om, inte bara på vår hemsida utan också direkt till alla stora svenska redaktioner.

Allt detta har massmedia kollektivt missat att rapportera om i månader.

Man har missat nyheter man kunnat vara först med. Kunskap om medborgarnas beteende och hälsostatus som vore viktigt att förstå, sprida och förklara.

Kunskap som hade varit nyheter

Nyheter som sedan bekräftats i efterhand av annan information.

Men de första tecknen på detta har varje gång kommit i Novus undersökningar, för vi har varit kollektivets röst. Vi har varit först att visa en rad kunskap som ingen annan ens presenterat eller ens vetat om innan vi såg det för att vi frågar svenska folket om det.

Men hur kan nyhetsmedier i två månader varje dag kollektivt missa detta?

Hur kan man vara så frånkopplad från medborgare och läsare/tittare/lyssnare?

Samtidigt inte verka förstå att detta är en del i medias kris, och en del i hotbilden mot demokratin.

Det som borde vara det viktigaste för redaktioner att försöka förstå?

Det är ett mysterium för mig och en stor tragedi för det öppna samhället. En fungerande demokrati behöver fungerande nyhetsrapportering.

En nyhetsmedia kan inte fungera om man inte ens är intresserad av hur samhället verkligen ser ut.

Man kan aldrig förstå samhället om man inte lyssnar på de som bor här. Att bara presentera det avvikande gör att hela samhället förs bakom ljuset i jakten på det sensationella. Men det gör också att nyheterna blir irrelevanta på alla andra sätt än en presentation av en freak show.

Man blir inte längre relevant som bevakare av demokratin, och kan inte säga att man förtjänar det fria ordet.

Ingen annan bransch har två grundlagar att luta sig mot i sin affärsidé. Men med två grundlagar i ryggen kommer ansvar inte förmåner. Särskilt under en pandemi som skakar världen måste man visa att man är värd det ansvaret. Det är massmedias ansvar att ge perspektiv och förklaring.

Där har man nu i två månader konsekvent missat medborgarens perspektiv.

Det duger inte

Tack och lov har vi i våra undersökningar sett att medborgarna är vettigare än så och litar mer på samhälle än de borde om de litar på mediebilden.

Tack och lov litar man mer på sin nästa och ansvariga myndigheter än på nyheterna.

Men det skall inte behöva vara så. Litar man inte på nyheterna är det ett sårbart samhälle

Litar inte nyheterna på medborgarna så kommer man aldrig vinna tillbaka medborgarnas förtroende.

Tyvärr visar hanteringen av Novus undersökningar under pandemin att medias förtroende för medborgarna är mycket lågt och vi har en lång väg tillbaka. 

Det är inte medborgarens fel. 

Media gör sig aktivt irrelevant när man behövs som bäst.

Det vi ser är ett självskadebeteende som även går ut över demokratin och vår chans att klara pandemin.

Journalistiken kan bättre och måste visa det

Ingen kommer rädda media om inte med media visar att de förtjänas att räddas.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: