Engelska undersökningsföretag som säljer hemlig data till hedgefonder innan publicering för över 1 miljon dollar? Vad fan hände i UK?

Engelska undersökningsföretag som säljer hemlig data till hedgefonder innan publicering för över 1 miljon dollar?
Vad fan hände i UK?
Ursäkta svordomen men jag tror ni håller med när ni läser detta.

Inför Brexit valet visade det sig att hedgefonder köpte förtidsdata från undersökningsföretag, bla YouGov (som också finns i Sverige) innan undersökningen publicerades i SKY.

“Just four minutes after the polls had closed, and with meaningful vote counts still more than two hours away, Sky had aired a concession from the world’s most prominent Brexit backer, buttressed by data from YouGov”

“At 10:52 p.m., the pound rose above $1.50 and reached its highest mark in six months. A few minutes later, Ed Conway, the Sky News economics editor, appeared before a giant screen showing the spike. The pound had been tracking polls for months, Conway explained. Whether they were on couches in London or at trading desks in Chicago, people watching Sky or reading headlines sparked by its coverage had every reason to think Remain would prevail. But not quite everyone.

Behind the scenes, a small group of people had a secret—and billions of dollars were at stake. Hedge funds aiming to win big from trades that day had hired YouGov and at least five other polling companies, including Farage’s favorite pollster.”

Man sålde data från en undersökning till hedgefonder innan den publicerades i media, i vetskapen om att att publiceringen av undersökningen skulle komma att påverka världsmarknaden. Med ett försprång med den informationen finns det miljarder att tjäna.

I ett citat från YouGov säger de i princip att det inte är ett brott i och med att de inte gör resultatet tillgängligt publikt, utan bara till enstaka personer, detta enligt deras jurister.

Genom att släppa denna information lite tidigare till några enstaka personer får man betalt en miljon dollar… Enorma summor för en undersökning.

“YouGov’s chief financial officer spoke to lawyers and decided that a single hedge fund could not be considered “a section of the public” but that multiple hedge funds getting the same exit poll might cross the line.”

“It charged the hedge fund roughly $1 million, according to knowledgeable sources. Separately, YouGov gave Sky its poll for free. The hedge fund did extremely well”

I UK är det nämligen olagligt att släppa exit poll data innan vallokalerna stängt. Så det är dessa lagar man refererar till. I Sverige har vi inga lagar om detta, sannolikt för att branschen i Sverige skött sig hyfsat. Men i detta fall är det inte lagen som är problemet.

Här är artikeln om avslöjandet i Bloomberg

Resultatet av denna händelse och Bloombergs avslöjande kan leda till att undersökningar kan klassas som marknadspåverkande uppgifter. Bloomberg skriver om det här.

För det första. Undersökningsbranschen är en förtroendebransch. Jag har tidigare varit starkt kritisk till de aktörer som utövar ett beteende jag absolut inte tycker passar in i en förtroendebransch, tex att kringgå svenska lotterilagen. LÄNK här. Branschorganisationens etiska regler går ut på att man skall följa lagar, att kringgå lagar är inte att följa dem och därmed inget seriösa undersökningsföretag skall hålla på med. Det må vara något man inte kan dömas för, men det är fortfarande inte enligt lagen. Det borde vara ett solklart beteende som inte får försiggå i Sverige.

Men detta är så otroligt mycket värre, det är inte bara att kringgå lagar, eller vara i gråzonen kring hur lagar och regler skall tolkas, det handlar om att påverka ett lands ekonomiska stabilitet.

Dessutom är dessa undersökningar i UK gjorda med själverkryterade paneler och därmed saknar en faktiskt möjlighet att på ett tillförlitligt sätt säga vad befolkningen tycker. Parlamentsvalet i UK var en katastrof av den anledningen. I Brexit valet kom de fram till “Remain” i en exitpoll, alltså EFTER att britterna röstat… Ja vi vet ju hur fel det var… Att säga att det blir Remain när det blev Brexit är extremt allvarligt.

Jag skrev lite om Brexit valet här, men den texten gällde primärt inte de gjordes med självrekryterade paneler.

Kort sagt undersökningen var inte tillförlitlig kring vad medborgare i UK tyckte i den frågan. En publicering av en otillförlitlig undersökning är inte en publicering av en faktisk folkvilja och en publicering av en upplevd folkvilja har effekter. Det ger sken av en sanning (som i detta fall faktiskt var helt fel) och kommer att påverka som om det var sant. Något som man kan utnyttja för att göra snabba pengar om man till exempel spekulerar i valuta. För marknaden ändras även av en upplevd verklighet, det behöver inte ens vara sant det som sprids. Det räcker att det sprids som en sanning. Allvaret i det är något även massmedia måste förstå.

Sedan kommer vi till nästa problem. Om en kund beställt en undersökning ska dom vara säkra på att den inte kommer någon annan till hands innan. Då bryter man också mot branschens regler i mina ögon. Fast jag antar att man anser att det är en gråzon här då SKY ju inte betalat för undersökningen, utan får det gratis, de kanske inte ens är en kund i deras ögon.

Men det absolut största problemet är faktiskt att man kanske tolkar icke intern kunskap som marknadspåverkande. Med andra ord en undersökning om medborgarnas åsikter, en undersökning som vem som helst kan göra, skulle kunna klassas som marknadspåverkande. Marknadspåverkande information måste publiceras till alla samtidigt, man får inte sitta och hålla på den om man tror man har sådan information. Man får inte heller agera på den.

Men vänta nu, vad skulle det leda till?
99% av alla undersökningar som görs är för att förstå sig på en marknad eller kunder, medlemmar och medborgare. Dessa görs för att kunna förstå varför man inte får fler kunder mm. Det görs i affärsstrategiskt syfte utfört antingen görs de av företaget själva eller via ett undersökningsföretag som Novus. Genom dessa undersökningar skapar man kunskap om till exempel en marknad eller drivkrafter. Dessa undersökningar kan oftast ses som affärshemligheter och en vital del i strategin. Något som inte är menat att spridas och inte vara publikt.

Detta riskerade nu de brittiska undersökningsföretagen att förstöra för alla genom att släppa information som de själva enligt egna jurister kommit fram till att det inte var olagligt. Även om man bara pratar om ett specifikt fall och ett begränsat tillfälle, hedgefonder och nationella val, så öppnar man dörren för något som kan bli mycket problematiskt.

Om man gör något där man kan tjäna en miljon dollar på att släppa information lite tidigare till en aktör som inte beställt undersökningen och man måste kolla om man bryter lagen… Det är ett beteende som över huvud taget inte alls skall förekomma i en förtroendebransch.

Det finns inga ursäkter för det och konsekvenserna kan bli att de förstör en seriös undersökningsbransch genom konstig lagstiftning.  Problemet är dessutom lika mycket redaktionerna som publicerar tvivelaktig information som inte är fakta. Därför behövs det riktiga publiceringsregler, har skrivit lite mer om det här.

Vi som seriösa undersökningsföretag kan inte stillatigande se på när sådant här sker. Det är fruktansvärt, något som absolut inte får ske i en förtroendebransch.

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

P.S.
Det finns en lång rad med andra extremt djupa problem här, tex att SKY fick undersökningen gratis, medias ovilja att betala är ett centralt problem för hela marknaden, tex om media betalat för bra undersökningar hade inte självrekryterade undersökningsföretag ens varit en sak vi diskuterat, men det ursäktar absolut inte detta.
Och inlägget blir för långt om jag skall ta upp allt…
D.S.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: