Centerpartiets väljarprofil

Det här är det femte inlägget i raden där vi beskriver riksdagspartiernas väljarprofil utifrån de politiska undersökningar som Novus gör på regelbunden basis. Vi kollar på partiets sympatisörer, viktigaste frågor och förtroende för partiledare.

I tidigare inlägg har vi beskrivit sympatisörerna till Socialdemokraterna (läs här), Moderaterna (läs här), Sverigedemokraterna (läs här) och Vänsterpartiet (läs här).

I det här inlägget kommer jag gå igenom sympatisörerna till Centerpartiet.

Om det hade varit val idag hur stort väljarstöd hade Centerpartiet fått då?

Centerpartiet ligger idag på en liknande nivå i opinionen som deras valresultat från september 2018. I Novus/SVT:s väljarbarometer från september i år får Centerpartiet ett väljarstöd på 8,9 procent, vilket är 0,3 procentenheter högre än valresultatet. Det innebär att de skulle vara det femte största partiet i riksdagen om det vore val idag. I valet 2018 var Centerpartiet det fjärde största partiet, men Vänsterpartiet har sedan dess ökat i opinionen och gått om Centerpartiet i väljarstöd.

Diagram 1. Väljarstöd från september 2021 jämfört med valresultat från 2018.

 

Var har Centerpartiet starkast respektive svagast stöd?

Centerpartiet har störst väljarstöd bland kvinnor, högutbildade, tjänstemän och höginkomsttagare. Bland kvinnorna är stödet störst i de yngre ålderskategorierna och lägst bland kvinnor över 65 år. Även bland män, där stödet är lägre generellt, är stödet lägst bland de över 65 år.

Centerpartiet har även ett högre väljarstöd i mellanstora städer medan stödet är lägre i mindre städer och glesbygd. Regionalt är stödet jämnt utspritt över landet bortsett från Sydsverige där stödet är lägre.

C-sympatisörer 

Diagram 2. Väljarstöd för Centerpartiet i respektive undergrupp.

 

Vilka frågor är viktigast för Centerpartiets sympatisörer?

De viktigaste politiska frågorna för Centerpartiets sympatisörer är miljö/klimat, sjukvården, lag och ordning, samt skola och utbildning. Mer än hälften av C-sympatisörerna anser att dessa frågor är några av de allra viktigaste.

De frågor som är signifikant viktigare för C-sympatisörer, dvs. viktigare än vad de är för allmänheten är miljö/klimat, skola och utbildning och energipolitik. Även frågan om företagande/näringspolitik är signifikant viktigare för C-sympatisörer, men den frågan hamnar först på en tolfte plats.

Om vi jämför de tio viktigaste frågorna mellan C-sympatisörer och allmänheten återfinns nio av tio frågor i båda listorna. Den fråga som skiljer sig åt är jämställdhet som tar sig in på C-sympatisörernas topp-tio-lista, medan allmänheten i stället har frågan om pensioner. Det beror i huvudsak på att frågan om pensioner generellt värderas högre av den äldre delen av väljarkåren och att C-sympatisörer till stor del består av yngre väljare.

Viktigaste politiska frågorna

Diagram 3. Topp tio viktigaste frågorna för C-sympatisörer jämfört med allmänheten av totalt 26 politiska frågor.

 

Vilket förtroende har partiledaren Annie Lööf?

96 procent av C-sympatisörerna svarar att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för Annie Lööf. Motsvarande siffra bland allmänheten är 25 procent. Lööf är den partiledare som har allra störst förtroende bland sina egna sympatisörer.

Diagram 4. Visar andelen som svarat att de har förtroende för Annie Lööf.

När det kommer till vilket förtroende som C-sympatisörerna har för övriga partiledare ligger Stefan Löfven i topp. Mer än hälften har förtroende för Stefan Löfven, därefter kommer Per Bolund som en av fyra har förtroende för. Nooshi Dadgostar, Märta Stenevi, Ulf Kristersson och Nyamko Sabuni ligger alla runt 10 procent i förtroende medan Ebba Busch och Jimmie Åkesson har lågt eller inget förtroende alls bland C-sympatisörerna.

Vår senaste förtroendeundersökning är från juni i år då Vänsterpartiet riktade en misstroendeförklaring mot Stefan Löfven. Centerpartiet som en del av januariavtalet hamnade även i fokus under den perioden. Den händelsen tycks har påverkat C-sympatisörernas förtroende för vissa av partiledarna. Om vi jämför C-sympatisörernas förtroendet för partiledarna för S och M mellan mars och juni i år så ökade förtroendet för Stefan Löfven från 43 till 57 procent och minskade från 32 till 8 procent för Ulf Kristersson.

 

 

Katarina Hajdu
Research Executive

 

Om undersökningarna i inlägget:

För väljarbarometern har Novus sökt 9343 personer. Av dessa har 4765 personer svarat per telefon, SMS och post under tiden 2-29 augusti 2021. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 6,4 procent.

Undersökningen om viktigaste fråga är genomförd 12-25 augusti 2021 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 2062 personer har besvarat undersökningen.

Undersökningen om förtroende för partiledare genomfördes 17 – 22 juni 2021 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1022 personer har svarat på undersökningen.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: