Ang Politologernas inlägg om Novus invandringsundersökning

Politologerna skrev idag ett inlägg om Novus invandringsundersökning som publicerades föregående vecka.

De skrev bland annat detta:

“Nu valde Novus en lite ovanlig inledning på sin fråga som lyder “Med tanke på de krig och oroligheter som just nu pågår i världen, tycker du att Sverige skall ta emot fler flyktingar, färre flyktingar, eller ungefär samma nivå på antalet flyktingar som idag?”. Tanken var antagligen att sätta in frågan i ett aktuellt sammanhang, eller att betona att det handlar just om asylsökande och inte exempelvis arbetskraftsinvandring eller liknande. Så långt allt väl. Samtidigt kan en sådan inledning knappast sägas vara neutral utan kan mycket väl påverka resultaten genom att den för tankarna till det lidande och de hemskheter som gör att flyktingar söker sig till Sverige”

Frågan var ställd så här:
“Med tanke på de krig och oroligheter som just nu pågår i världen, tycker du att Sverige skall ta emot fler flyktingar, färre flyktingar, eller ungefär samma nivå på antalet flyktingar som idag?”

Den skapade en hel del kritik från invandringskritiska röster, ett av argumentet var att vi satte fokus på mänskligt lidande genom inledningen av frågan, vilket ansågs vara en vinkling av frågan.

Anledningen till varför undersökningen genomfördes var för att se reaktionen på två händelser. Först att Sanna Rayman på SVD belyste Migrationsverkets ökade behov av finansiering pga det faktum att antalet flyktingar som sökte sig till sverige hade ökat markant. Orsaken till detta är så klart bl.a. Syrien, Irak

Den andra anledningen var Fredrik Reinfeldts tal där han ber svenska folket att öppna sina hjärtan pga det ökade flyktingtrycket.

Utifrån dessa två händelser ville jag undersöka svenska folkets reaktion. Vi var inte ute efter att fånga en avhumaniserad syn på flyktingar/invandring, utan vi ville medvetet förstärka anledningen då det i denna kontext var i högsta grad relevant att referera till de oroligheter som ökade andelen asylsökande till Sverige. Vi ville också minimera risken att blanda ihop invandrare och flyktingar, en sammanblandning som sker ofta hos respondenterna.

Syftet var inte att jämföra resultatet med bl.a. SOM eller för den delen Novus egna tidsserier kring svenska folkets syn på invandringsfrågan, utan syftet var att fånga upp de två ovanståend anledningarna.

Vi var också tydliga med undersökningens syfte i rapporten som spreds till massmedia och publicerade på Novus hemsida.

Utifrån detta perspektiv blir Johan Martinssons artikel mycket märklig och olycklig, han noterar att kontexten ev kan vara relevant, men artikeln fortsätter sedan utifrån teorin att det inte är en fråga, trots att just kontexten är det centrala i frågan. Även om det säkert inte var syftet så är det lätt att läsa deras artikel som en kritik mot hela Novus undersökning, och att resultatet inte stämmer överens med svenska folkets åsikter utifrån det aktuella sammanhanget.

Med andra ord så jämför de två saker som faktiskt inte är intressanta i sammanhanget. Och att man väljer att använda detta som ett exempel på vinklade frågor är mycket svårt att förstå, jag kan komma på en lång rad undersökningar som publicerats som skulle passa mycket bättre som exempel, jag har också använt flera exempel själv i mina föreläsningar.

Novus genomför löpande metodstudier, och är mycket väl medvetna om hur svaren kan skilja sig åt baserat på frågeformuleringen. Men att här använda argumentet att man påverkar resultatet genom att “föra tankarna till det lidande och de hemskheter som gör att flyktingar söker sig till Sverige”

Ja det var meningen, och om man inte förstår det utifrån de anledningar som jag har angett här ovan, ja då vet jag inte hur jag skall kunna förklara det bättre.

En annan sak jag funderar på, om inte ordet flykting är värdeladdat nog, är det inte så att det är pga att respondenten blandar ihop flyktingar och andra former av invandring?

Vilket också bekräftar ytterligare varför inledningen vi medvetet la till behövdes, för att respondenten skulle påminnas om just det, och för att ytterligare minska risken för sammanblandning av flykting och invandrare. För att tydligare fånga upp reaktionerna i rätt sammanhang.

Torbjörn Sjöström, VD
Novus

Länk till politologernas inlägg

Länk till rapporten om Flyktingar 10 september 2014

(Uppdateringen av vår hemsida har tydligen inneburit att äldre inlägg försvunnit så vi har länkat direkt till rapporten nu i detta inlägg)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: