Vad som hände med mentometern i TV4as direktsändning

Novus levererade en möjlighet för TV4 att kunna presentera reaktionerna på duellen i direksändning med sk mentometer

300 slumpmässigt utvalda svenskar som skulle se på debatten fick varsin personlig länk.

Via länken kunde de ge positivt eller negativt betyg för Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven

Detta resultat skulle visas ett par gånger i TV4as sändning.

Dock märkte vi att ca 10 minuter in i sändningen att antalet registreringar ökade lavinartat. Resultatet blev väldigt snabbt skevt och orimligt många klick kom in.

Visualiseringen stängdes ned

Och vi kunde konstatera att 3-5 individers länkar stod för en klar majoritet av alla tryck. Den länk som var mest aktiv registrerade 10 klick per sekund. I genomsnitt registrerade de som var med snarare ett klick per minut.

Länkarna var inte låsta på IP nummer, och kunde användas på flera datorer samtidigt, anledningen till det, vilket var vårt misstag, var för att det kan hända att någon tappar kopplingen och inte kan komma in igen då länken är låst.

Men vi har kraftigt missbedömt intresset att påverka denna röstning.

Nu var det så att ett par länkar spreds till väldigt många adresser och resultatet blev kraftigt missvisande då syftet enbart var att sabotera mätningen.

Vi borde ha låst länkarna på IP adress, alternativt enbart en inloggning i taget, det är vår lärdom här. Och väldigt tråkigt att det blev så.

Sen har Expressen skrivit att det var en socialdemokrat. Det stämmer inte, vi vet ingenting om dessa personer mer än några svar i en enkät och vi kommer självklart inte heller att på något sätt gå vidare med detta, anonymiteten hos respondenterna är hörnsteneni det vi gör. Tyvärr gav Expressens artikel sken av att vi hade brutit anonymiteten, vilket absolut inte är fallet. Deras rubrik och det sätt detta målas upp stämmer inte alls överens med hur det var. Expressen har inte fått någon information om respondenterna som gör att de kan dra dessa slutsatser. De tonade ned texten efter min påstötning, men tyvärr kan jag tycka att texten fortfarande ger en missvisande bild.

De som var med på detta gjorde detta frivilligt och anonymt, det är tråkigt att resultatet inte kunde användas till det de var tänkt. och det är en lärdom för oss kring mekanismerna så här nära inpå valet.

Då det var unika länkar så har vi kunnat städa bort dessa svar, men det är TV4 som får publicera resultatet om de vill. Tyvärr blev det inte det viktigaste med detta.

Och tyvärr skrevs stora rubriker utan någon som helst grund.

Torbjörn Sjöström, VD
Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: