FRA, EU:s organ för mänskliga rättigheter skapar problem?

Idag presenterar EU:s organ för grundlägande mänskligheter ytterligare en rapport om hur illa det är ställt med dessa inom EU. Rapporten är inte släppt ännu men så här skriver TT:

sk_rmklipp2

Fruktansvärd läsning. I skandinavien är siffrorna ännu högre.

Men en sak reagerar jag baserat, på timingen (3 dagar kvar till internationella kvinnodagen), FRA:s historia att presentera dessa undersökningar tillsammans med en rad i texten:

“Det handlar om allt från att ha blivit knuffad eller ha blivit utsatt för kränkande sexistista skämt…”

Definitionen av väld verkar vara väldigt vid. Byt ut samma undersökning men fråga europas män om de har blivit utsatta för våld, inklusive att ha blivit knuffad?

Viktigt att påpeka, jag försöker inte förminska problemet. MEN när FRA på detta sätt verkar förstora problemet och ger rapporten legitimitet via undersökningar så är det väldigt illa. Våld mot kvinnor (och män för den delen) är en väldigt allvarlig fråga. Men man riskerar som det ser ut här att förstora problemet, inte nog med att det ökar fokus på det, det ger också bilden av att det är så stort att det är olösbart.

Beslut baserade på felaktigt underlag är farligt. Undersökningsbranschen skall stå för en korrekt bild av en fråga. Det är tydligt definierat i våra internationella branschregler och vi måste kunna hålla emot när media, eller i detta fall ännu värre en EU myndighet vill spinna på en undersökning.

Nu har jag som sagt inte läst rapporten då den inte är publicerad ännu. men detta är tredje gången FRA gör så här.

Tidigare genomförde de en undersökning som för mig symboliserar det värsta exempel på en dålig undersökning jag sett.

FRA bestämde sig för att utreda hur förföljda Judar var i europa. En viktig fråga, men också otroligt känslig. Personligen har jag svårt att komma på en fråga som är mycket känsligare i europa än den.

Hur gör man då?

Jo man anlitar IPSOS för att genomföra den. Tillsammans med IPSOS och forskare kommer man fram till att denna målgrupp är väldigt svår att undersöka. Den typen av metoder som är traditionelld vedertagna säger dom inte fungerar. Den judiska gruppen går inte att få tag på i register osv.

Men istället för att då komma fram till att man inte kan göra några volymuppskattningar på denna fråga så annonserar man i ledande dagstidningar på nätet.

Så här såg det ut i Dagens Nyheter:

ipsos_om_antisemitism_banner

“Antisemitism: Ditt tillfälle att säga din mening
Klicka här
En undersökning om antisemitism för EU:s byrå för grundläggande rättigheter utförd av the institute for jewisk policy research och IPSOS Mori.”

Detta väckte min nyfikenhet, en så känslig fråga där man direkt bjuder in till ett självrekryterat utrval. Jag klickade så klart.

Efter ett tag så möttes jag av denna fråga:

2012-09-10_12-12-15_500x273.jpg

Svarade jag nej på den så avslutades undersökningen.
Men det var inga problem att backa i undersökningen igen och svara jag. Vilket jag sedan gjorde.

Enkäten består av ca 100 frågor, där det kretsar kring hur man upplever våld och hot kopplat kring judendomen.

tex denna:

2012-09-10_12-16-00_500x420.jpg

Frågorna som sådant är viktiga och relevanta.

Enkäten avslutas med denna bild som tack:

2012-09-10_12-45-21_497x295.jpg

Mao kommer svaren att vara faktaunderlag för politiker hur man bör bekämpa antisemitism både i Sverige och Europa.

Men fundera nu vad som händer när man lägger upp dessa frågor öppet på internet så att vem som helst kan svara på dessa frågor. Och valfritt antal gånger.

Novus studier visar att självrekryterade paneler ger en överrepresentation av ideologiskt övertygade repsondenter. I detta fall är denna risk helt uppenbar.

Utifrån en självrekryterad undersökning kan man inte dra slutsatser hela populationen.

Hur presenterades denna sedan?
Här är FRA:s hemsida med rapporten

I metodbeskrivningen står det att undersökningen är genomförd genom självrekrytering. Men man låter inte det hejda sig att dra långtgånga slutsatser om alla judar.

Så här ser deras svenska faktablad ut

Det finns friskrivningstexter om att man inte kan dra statistiska slutsatser, men samtidigt slår man på stort om resultatet.

Så här sammanfattar expressen rapporten. Som för övrigt släpptes på dagen till 75 årsminnet av kristallnatten (återigen timingen ör maximalt genomslag):

Minst 50 nyanser av hat från alla riktningar

Antisemitismen i Europa ökar, i åtta EU-kartlagda länder – men den uppträder i olika former: från höger, från vänster, från extremislamister.

http://www.expressen.se/kvp/kultur/minst-50-nyanser-av-hat-fran-alla-riktningar/

Och världen idag skriver så här:

Var femte jude i Europa döljer sin identitet av rädsla

22 procent av europeiska judar visar inte sin judiska identitet av rädsla för antisemitism. Särskilt i Sverige är rädslan stor för att bära kippa. En majoritet av judarna inom EU anser också att antisemitismen ökat de senaste åren. Det visar en stor EU-undersökning som presenteras i november.

http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/10/16/Var-femte-jude-i-Europa-doljer-sin-identitet-av-radsla/

Första gången jag tog upp detta exempel var på en sluten konferens för opinionsundersökare.

Då var inte undersökningen publicerad. De som lyssnade kom bla från Ipsos, Ordföranden för branchorganisationen (SMIF) och min kritik var väldigt mild.

Jag visade vår studie kring självrekryterade paneler och sedan visade jag hur denna undersökning från IPSOS såg ut och frågade om någon där visste hur man kunde dra slutsatser om hela populationen i en så pass allvarlig fråga. Det var ingen som svarade, och jag lät det vara.

Presentationen var väldigt uppskattad och ingen riktade där någon kritik mot det jag sa.

Däremot dagen efter så kände sig Ipsos VD (som inte var där) nödgad att i ett mail kraftigt kritisera att jag använde skärmdumpar från en undersökning osm ligger publikt på nätet. Enligt henne var det ett brott mot branschorganisationens stadgar, som säger att man inte “obefogat får kritisera andra undersökningsföretag”. I detta fall är kritiken befogad, sakligt och jag håller mig enbart till det som publiceras och hur undersökningen sedan tas emot.

Hon kände sig också nödgad att gå ut med denna publika text

Till saken hör att min presentation som jag sedan valde att lägga upp publikt, för att inte uppfattas som en bråkstake, hade jag tagit bort just bilderna om IPSOS FRA undersökning. Något som hon antingen valde att ignorera eller inte ens reflektera över. Så hon har aldrig sett vad jag presenterade och seminariet gick inte att ta del av i efterhan…

Men i korthet säger hon att det inte går att göra en statistiskt säkerställd undersökning. Vilket de också är öppna med i rapporten.

Men jag ställer mig ändå starkt frågande till varför man genomför en undersökning som inte går att genomföra påitligt, som har som syfte att visa på utsträckningen av ett problem. Men där metoden helt klart inte är tillräcklig.

Att EU med öppna ögon genomför denna typ av undersökningar, och inte bara en gång utan som det verkar gång på gång är riktigt allvarligt.

Det är minst lika allvarligt att etablerade undersökningsföretag går med på att genomföra undersökningar och då ge legitimitet åt studien, kring ett så pass känsligt ämne där de, redan från start vet att de inte kan genomföra en undersökning som ger svar på omfattningen av det man vill undersöka.

Som undersökningsföretag är vårt förtroende avhängigt att man litar på det vi gör. Vi måste våga säga nej om det inte är möjligt att genomföra en trovärdig undersökning. Det är vår skyldighet att inte tillåta för vida tolkningar utöver det som går att utläsa av undersökningen.

Slutligen jag försöker inte förminska problemen eller marginalisera något. Våld mot kvinnor precis som antisemitismen är otroligt allvarliga frågor.

Det skall behandlas med det allvar de förtjänar. Jag anser tyvärr inte att varken inblandade undersökningsföretag eller FRA verkar ha den intentionen.

Det gör mig riktigt upprörd.

Jag förutser också att jag kommer att få en lång rad arga mail pga detta, både från IPSOS som kommer att anse att detta är en smutskastning, men antgligen från mäniskor som trots detta tycker att jag marginaliserar viktiga frågor.

Så är inte fallet. Men det är viktigt att vi försöker lösa problem utifrån en korrekt världsbild. Där kommer seriösa undersökningar in, vi hjälper till att skapa perspektiv på frågor. Hur stort ett problem är är avgörande för hur man löser det.

Jag har inget emot IPSOS eller något annat undersökningsföretag som sådant. Men jag verkar vara en av få inom den svenska undersöknignsbranschen som vågar lyfta upp direkta felaktigheter.

Ofta försöker man avfärda min kritik som smutskastning, men obekväma sanningar är väl inte smutskastning?

Om någon är intresserad har jag all korrespondens och alla frågor kring Ipsos undersökning.

Och trots att det blev väldigt långt så har jag väldigt mycket mer att säga om detta. Men det får räcka för stunden.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: