Ekonomiska rapporter

Ta del av våra ekonomiska rapporter

Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Spotlight Stockmarket i Stockholm.

Novus Group International AB: DELÅRSRAPPORT | 2024.01.01 – 2024.03.31

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus Group International Delårsrapport Q1-2024

Novus Group International AB: ÅRSREDOVISNING | 2023.01.01 – 2023.12.31

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Årsredovisning – Novus Group International 2023

Rättelse kring CEO Torbjörn Sjöströms innehav av antal aktier i Årsredovisningen 2023-01-01 – 2023-12-31.

Detta är en rättelse gällande Årsredovisningen 2023-01-01 – 2023-12-31 som publicerades 21 mars kl 09.00. På sida 36 i årsredovisningen under rubriken Information om styrelse, ledande befattningshavare och bolagets revisorer anges att CEO och styrelseledamot, Torbjörn Sjöström, innehar 248 720 aktier. Denna information om antal aktier är felaktig. Korrekt information är: CEO och styrelseledamot, Torbjörn Sjöström, innehar 263 531 aktier.

Novus Group International AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÈ | Januari – december 2023

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus Group International AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÈ | Januari – december 2023

Novus Group International AB: DELÅRSRAPPORT Q3 – JULI till SEPTEMBER 2023

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

DELÅRSRAPPORT Q3 – JULI till SEPTEMBER 2023

Novus Group International AB: DELÅRSRAPPORT Q2 – APRIL 2023 till JUNI 2023

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus Group International AB Delårsrapport Q2, april till juni 2023

Novus Group International AB: DELÅRSRAPPORT Q1 – JANUARI 2023 till MARS 2023

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus Group International AB Delårsrapport Q1, januari till mars 2023

Novus Group International AB: ÅRSREDOVISNING | 2022.01.01 – 2022.12.31

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus Group International AB ÅRSREDOVISNING 2022.01.01 – 2022.12.31

Novus Group International AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÈ | Januari – december 2022

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Open Book

Novus Group International AB: DELÅRSRAPPORT Q3 – JULI till SEPTEMBER 2022

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus Group International AB: DELÅRSRAPPORT Q3 JULI – SEPTEMBER 2022

Novus Group International AB: DELÅRSRAPPORT Q2 – APRIL 2022 till JUNI 2022

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus Group International AB: DELÅRSRAPPORT Q2 – APRIL 2022 till JUNI 2022

Novus Group International AB: DELÅRSRAPPORT Q1 – JANUARI 2022 till MARS 2022

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus Group International AB: DELÅRSRAPPORT Q1 – JANUARI 2022 till MARS 2022

Novus Group International AB: ÅRSREDOVISNING | 2021.01.01 – 2021.12.31

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus Group International AB: ÅRSREDOVISNING | 2021.01.01 – 2021.12.31

Novus Group International AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÈ | Januari – december 2021

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI – DECEMBER 2021

Novus Group International AB: ÅRSREDOVISNING | 2020.07.01 – 2020.12.31

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus Group International AB: ÅRSREDOVISNING 2020.07.01 – 2020.12.31

Novus Group International AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÈ | juli 2020-december 2020

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus Group International AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÈ juli 2020 – december 2020

Novus Group International AB: ÅRSREDOVISNING | 2019-2020

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Årsredovisning Novus Group International AB 2019-2020

Novus Group International AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÈ | juli 2019-juni 2020

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus bokslutskommuniké | juli 2019-juni 2020

Novus Group International AB: KVARTALSRAPPORT | Q3 | januari 2020-mars 2020

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Kvartalsrapport Q3 januari 2020 mars 2020

Novus Group International AB: KVARTALSRAPPORT | Q2 | okt. 2019-dec. 2019

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Kvartalsrapport Q2 oktober 2019 december 2019

Novus Group International AB: KVARTALSRAPPORT | Q1 | juli 2019 – september 2019

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Kvartalsrapport Q1 juli 2019 – september 2019

Novus Group International AB: KVARTALSRAPPORT | Q3 | juli 2018 – mars 2019

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus Group International AB: KVARTALSRAPPORT | Q3 | juli 2018 – mars 2019

Novus Group International AB: HALVÅSRRAPPORT | juli – december 2018/2019

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus halvårsrapport juli – december 2018/2019

Novus Group International AB: KVARTALSRAPPORT | Q1 | juli

| Q1 | juli 2018 – september 2018

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus kvartalsrapport Q1 juli 2018 – september 2018

 

Våra ekonomiska rapporter är också publicerade och tillgängliga via Spotlight Stockmarket hemsida.

Följ länken för att komma till Spotlight Stockmarket

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: