Ekonomiska rapporter

Ta del av våra ekonomiska rapporter

Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Spotlight Stockmarket i Stockholm.

 

Novus Group International AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÈ | juli 2019-juni 2020

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus bokslutskommuniké | juli 2019-juni 2020

Novus Group International AB: KVARTALSRAPPORT | Q3 | januari 2020-mars 2020

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Kvartalsrapport Q3 januari 2020 mars 2020

Novus Group International AB: KVARTALSRAPPORT | Q2 | okt. 2019-dec. 2019

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Kvartalsrapport Q2 oktober 2019 december 2019

Novus Group International AB: KVARTALSRAPPORT | Q1 | juli 2019 – september 2019

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Kvartalsrapport Q1 juli 2019 – september 2019

Novus Group International AB: KVARTALSRAPPORT | Q3 | januari 2018 – mars 2019

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

 

 

Novus Group International AB: HALVÅSRRAPPORT | juli – december 2018/2019

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus halvårsrapport juli – december 2018/2019

Novus Group International AB: KVARTALSRAPPORT | Q1 | juli

| Q1 | juli 2018 – september 2018

Klicka på rapporten nedan för att läsa rapporten digitalt, det går även att ladda ned rapporten.

Novus kvartalsrapport Q1 juli 2018 – september 2018

 

Våra ekonomiska rapporter är också publicerade och tillgängliga via Spotlight Stockmarket hemsida.

Följ länken för att komma till Spotlight Stockmarket

Novus Stories