För att förstå Novus affär lite bättre

Om vår kundbas, marknad, panel, metod och strategi

Här kommer frågor som kan vara av intresse om man vill förstå Novus affär lite mer.
Frågorna kommer att fyllas på allt eftersom.

Novus kundbas – hur ser den ut?

Novus har en diversifierad kundbas med ca 700 – 800 aktiva kunder och är i dagsläget inte beroende av ett fåtal intäktskällor.

Majoriteten av kundavtalen är inte fasta avtal. Våra affärer är mycket från fall till fall. Dessutom tror jag att utvecklingen mer och mer kommer gå bort från fasta avtal med rullande undersökningar.
Trackingar (rullande regelbundna undersökningar) brukar vara grunden i fasta avtal. Dom tror jag kommer ersättas av big data-modeller. Men när det blir hack i kurvan, eller att man behöver trimma in modellen/säkerställa att den verkligen funkar. Vilket baserat på min erfarenhet av big data vs undersökningar kommer behöva göras regelbundet. De undersökningar man gör är för att ta fram facit. Eller bara säkerställa om big data förändringen var en verklig förändring hos kunderna.

Hur ser Novus marknad ut både nationellt och internationellt?

Svenska marknaden är ungefär två miljarder, även om den krymper lite har vi otroligt mycket potential att växa. Vi sitter inte fast i någon stor kostnadskostym med t.ex. dyra telefoncentraler, vi fokuserar inte på standardiserade produkter. Produkter som ofta endast går ut att beskriva vad (som t.ex. enbart datainsamling). Klicka här för att läsa mer om VAD, VARFÖR och HUR

När det gäller nationella svenska kunder är vi otroligt starka. Trovärdighet och igenkänning är viktig både för kunden men också för de som skall intervjuas. Det är vad vi fokuserat på. Internationellt är det svårare, för jobbet vi gjort i Sverige måste göras i varje land, vi har därför valt att fokusera på företag som åtminstone har sitt huvudkontor i Sverige. Vi gör många internationella undersökningar, vi har trovärdig partner för datainsamling i många länder, det är inte problemet, men steget att etablera sig i andra länder är stort, kostsamt, riskabelt och tar tid, inget vi tänker lägga fokus på just nu.

Big Data – ett hot eller något ni planerar att jobba med?

Big data ser vi inte som något hot, tvärtom ökar det behovet av kvalificerade tjänster från bra undersökningsföretag.

Interndata från CRM system kan enbart ge svar på vad deras kunder tycker men man saknar kunskap om de som inte är deras kunder. Tex en butikskedja kan ha full koll på de som kommer till butiken, men om man inte kommer? De kan bygga upp modeller som visar i realtid vad som händer i butiken. Men de vet inte vad som händer utanför deras datauniversum.

Novus undersökningar utgår från individen/konsumenten, inte den passiva data vi som kunder lämnar efter oss. Vi kan fråga och vi kan förklara hur kunderna och de potentiella kunderna tänker. Men inte bara det, ytterligare en sak som är styrkan med bra undersökare, är att vi har ett utifrånperspektiv. Ofta behövs det komma in någon utifrån som hjälper företag att komma ifrån sitt vanliga sätt att tänka. Det finns en stor risk att man som företag kan missa det uppenbara. Där bidrar vi med utifrån perspektiv. Något som faktiskt är något av det viktigaste vi gör.

Hur får ni tag på nya panelmedlemmar?

Panelmedlemmarna rekryteras via slumpmässiga urval utifrån befolkningsregistret. Främst via telefon, men också via vykort och SMS. Kärnan i detta är att vi slumpmässigt väljer ut från nationellt register. Det gör att åsikterna blir representativa för hela populationen. (är det ett företags kunder vi skall undersöka utgår vi så klart från kundregister inte alla svenskar, samma om det är en medarbetarundersökning, då är det ju medarbetarna).

Hur lång tid tar en undersökning att svara på?

Novus undersökningar är i genomsnitt ca 5 minuter långa. Det internationella genomsnittet, sist jag såg en sammanställning för några år sedan, var 21 minuter. Man kan gissa vad det gör med kvaliteten i svaren. Det är inte många som orkar svara ordentligt på en undersökning som är så lång.

Hur ser Novus strategi ut?

Novus fokuserar på kunskap. Vi har valt att inte gå den vägen där huvudfokus har legat på att leverera billig datainsamling till våra kunder utan istället leverera något som har ett operativt värde. Undersökningar är grunden för nästan alla strategiska och marknadssatsningar som sker.

Vår utmaning är att fortsatt visa skillnader mellan just datainsamling och undersökningar. Vi jobbar mycket med värdet i våra undersökningar. Vi beskriver vad läget är men vi förklarar också varför, och ger ledtrådar kring hur man kan agera utifrån det.

Den differentieringen har varit huvudmålet för vårt strategiska arbete de senaste 7 åren. Skillnad på datainsamling och undersökning. En undersökning är datainsamling och analys. Vi har visat det i det offentliga rummet. Vi har visat vad som är dåliga undersökningar för att kunna visa vad som är bra. Vi har ökat förväntansgraden hos kunderna osv.

Varför använder Novus sig fortfarande av telefonundersökningar?

Vi väljer datainsamlingsmetod utifrån uppdraget. Nästan alla undersökningar idag utgår från vår slumpmässigt rekryterade panel. Där undersökningarna främst sker genom att man får en länk via epost. Vi söker respondenterna på det sätt som är bäst. Vissa grupper är nästan omöjliga att nå på epost, andra svåra att nå på telefon osv. Vår kompetens i undersökningsmetodik styr hur en undersökning genomförs. För att man skall kunna lita på att resultatet är rättvisande för hela gruppen som skall undersökas.

Telefon används idag primärt för väljarbarometern och för rekrytering till panelen. Det är enda registret förutom fysisk adress som faktiskt innehåller alla svenskar. Mer än 85 % av alla svenskar har ett registrerat telefonnummer. Det finns inga epost register eller liknande som innehåller i närheten av lika många svenskar.  För att kunna nå alla svenskar är det faktiskt bara telefon eller traditionell post som fungerar. Men det betyder inte att vi är mossiga. Vilket en del vill påskina.

Väljarbarometern är också speciell och man måste behandla den som det. Förväntan på träffsäkerhet är extrem. Felmarginalen är i det vi gör ca 2 %, men man förväntar sig att vi skall ha snarare 0,2% träffsäkerhet. Då kan man inte använda annat än det absolut mest träffsäkra. T.ex. på webben saknas en del grupper bland äldre fortfarande, men de röstar, det introducerar ett mörkertal som skulle vara för högt i väljarbarometern. Dock i majoriteten av undersökningar som inte är till väljarbarometern jobbar ingen med affärsbeslut som står och väger på en felmarginal i en undersökning, ofta är strategin avhängiga undersökningar som snarare visar förhållandet på 70 – 30. Men oavsett det måste ju undersökningen vara tillförlitlig, det är våra undersökningar oavsett metod.

Vad är nyckelfaktorerna till att förstå sig på Novus?

Vi har hela tiden arbetat med att ändra synen på undersökningar. Från att undersökningar sett ut att enbart vara ”datainsamling” till att det vi gör är att leverera kunskap baserat på undersökningar. Effekten har varit fler kunder och ökad lönsamhet då kunderna förstår och ser affärsvärdet i våra undersökningar, de betalar inte bara för kunskapen de får utan förstår också att det krävs kunskap hos leverantören.

För Novus är kundernas förtroende centralt och integriteten. Ingen kan veta om vi gjort vad vi säger att vi gjort. Så är det. Man kan göra samma sak hos en konkurrent och om det ger samma resultat
så har båda sannolikt varit ärliga. Men om det är olika kan man inte säga vem som gjort fel. Det måste vara så också. För kan man inte lita på oss så är det ingen idé att lyssna på oss. Därför är förtroende centralt. Även integriteten. Effekten av detta är att vi växer och går med vinst, så vi kan göra fler bra undersökningar, anställa fler bra undersökare och hjälpa ännu fler kunder att förstå.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: