Ekonomisk historik

Novus ekonomiska utveckling sedan 2008

Grafiken uppdaterad 20190218 Grafiken är interaktiv och visar omsättningen fördelat per kvartal och ackumulerat på helår, grafen till vänster. Samt resultat per kvartal och ackumulerat på helår grafen till höger.

Håll muspekaren över ett grafikelement för att se siffrorna bakom. Det går även att maximera grafen till helskärm genom en ikon längst upp till höger i grafikdelen.

Kommentar 20180528

Novus genomför undersökningar för alla sorters kunder, privata företag, organisationer, politiska partier och massmedia. Det är lätt att tro utifrån mediebevakningen och om man inte är så insatt i vad vi gör att valåret är det vi står och faller på. SvD Börsplus gjorde det nyligen när de gav Novus en neutral rekommendation. Med motiveringen att vi kommer tjäna pengar under valåret, men sedan är valåret slut.

Om man tittar på historiken så tycker jag slutsatsen är märklig, jag förstår inte hur man kan komma till den slutsatsen utifrån bolagets historik. Valåren var 2010, 2014 och nu 2018. Visst det blir lite svårare att tolka då Novus har brutet räkenskapsår, juli – juni.

Lägg sedan till att det historiskt varit kvartalsmässiga fluktuationer, q1 (sommarsemester kvartalet) och q3 (direkt efter jul) brukar vara ekonomiskt sämre. Få undersökningar beställs historiskt under semestern, vilket syns i den ekonomiska utvecklingen för bolaget. Så det är mer rättvisande att titta på halvår, snarare än kvartal.

Men trots detta så ser man ändå en tydlig ökning på ackumulerat helår. Viss trappstegsliknande tillväxt på omsättningen,, tillväxt, återhämtning något år, tillväxt, återhämtning något år.

Tittar vi på resultatet så ser det ut som valet 2010 var positivt för Novus i att det genererade en vinst 2009/2010 (+1,2 mkr). Omsättningsmässigt ökade det lite, men bolaget hade en svagare vinst 2010/2011 (0,36 mkr).

Men tillväxten 2011-2013 kan man ju inte förklara med ett valår. Då ökade omsättningen med 30 %

Sen kom valåret 2014, en god vinst, den högsta i bolagets historia, 3,1 mkr och ytterligare ett rejält skutt. Året efter gick den ned lite, men ändå en god vinst, 2,7 miljoner. Omsättningen stannade av lite, men på en helt ny nivå. Bolaget kunde också börja dela ut till sina aktieägare.
Vinsten sedan valåret 2014 har hållit sig på över 2 miljoner varje år.

2015-2017 var det inte heller några val, då ökade bolagets omsättning från ca 40 miljoner till 46,6 miljoner, en ökning med 16,5 % utan några politiska val som förklaring, jämfört med förra mellanvalsperiod kanske inte lika imponerande procenttal, men ändå en tillväxt, plus ett positivt rörelseresultat varje år, inte en tillväxt på bekostnad av resultat.

Hur det kommer gå i framtiden kan jag så klart inte uttala mig om, jag stannar vid det som är publicerat. Men historiskt bekräftar tillväxten mellan valen på att det är för enkelt att säga att valet är den enda drivande faktorn bakom tillväxt och vinst.

Vilket vi aldrig sagt att det varit, det är också något vi kommunicerar regelbundet.

Om vi istället tittar lite på det utan att enbart ha valårsögon?

Novus introducerades på AktieTorget 2009. Under ett drygt år efter noteringen hade Novus en rekryterad VD, men i mars 2010 klev grundaren Alf Sjöström in och tog över VD posten. Novus presenterade efter det i bokslutet 2009/2010 en ökad omsättning (+39%) och ett positivt resultat (+1,2 mkr).

Alf Sjöström dog söndagen den 3 april 2011 och jag fick hastigt rycka in på posten som bolagets VD. Måndagen den 4 april fick jag åka till kontoret och berätta att min pappa och Novus VD dött dagen innan och att jag tog över som VD. Vi hade pressträff och vi fick jobba på hårt för att kunna ta vid där pappa så hastigt och alldeles för tidigt lämnade. Det var milt sagt turbulent både på det privata planet och utifrån företagets perspektiv.

Bolaget presenterade då ett mycket dåligt q3, det sämsta kvartalet någonsin i bolagets historia, vi hade ett kvartal på oss att skapa en vinst i bolaget. Ni ser det stora negativa resultatet i q3 2010/2011 och sedan q4 med en vinst som skapar ett svagt positivt resultat på helåret. Vi jobbade alla stenhårt för att rädda upp bolaget och vi klarade det!

Detta är så klart förklaringen till utplaningen i omsättning och resultat jämfört med året innan, inte en fråga om stagnation efter ett valår. Min pappa och bolagets grundare hade hastigt dött, men vi fixade det.

Detta hårda arbete medförde en även ökning i omsättning året efter från 26,8 till 33,2 miljoner.

Jag skall inte gå in på detaljerna sedan jag tillträdde. Men vill bara visa på att det finns andra faktorer än valåret, faktorer som alla samverkat till en mycket stark utveckling för Novus.

Valåret är viktigt ur ett synlighetsperspektiv, är det någon tid det publiceras mycket kring undersökningar är det under den perioden. Men det är inte alls majoriteten av de undersökningar vi gör, och det är inte majoriteten av intäkterna.

Sedan jag tillträdde den otroligt jobbiga dagen 4 april 2011, har vi tillsammans utvecklats bolaget från att ha en omsättning på 26,8 miljoner till 46,6 miljoner 2017. Redovisat ett positivt rörelseresultat varje år, kunnat leverera en utdelning till aktieägarna varje år sedan 2013/14.

Novus Q3 2018 är på en nivå Novus aldrig haft någonsin Q3. Titta på det gula blocken i graferna ovan.

Jag skall inte prata om framtiden här, men jag kan säga att jag och mina kollegor är långt ifrån färdig. Vi har knappt börjat, något som inte är en hemlighet, utan något jag sagt länge.

Novus är ett undersökningsföretag som levererar kunskap till våra kunder. Den svenska marknaden för undersökningar är mycket större än Novus nuvarande omsättning, och vi kommer fortsätta att försöka öka vår omsättning och vara ett lönsamt bolag. Min bedömning är att värdet på relevant kunskap kommer bara att fortsätta öka, delvis för det blir allt dyrare att göra fel, gissningar kan vara ekonomiskt livsfarligt.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: