Nyheter

Här är skillnaderna i kvinnors och mäns syn på entreprenörskap

20 mar 2024

SPP, en framstående koncern inom tjänstepensioner och pensionssparande i Norden, har vänt sig till Novus med en förfrågan om att genomföra en undersökning som syftar till att förstå och stödja kvinnliga entreprenörer samt kvinnor generellt inom entreprenörskapet. Novus rådgivare Hjalmar Strid stod som ansvarig för projektet: – Arbetsprocessen såg ut så att SPP hörde av […]

Läs inlägg

Vikten av att ha kontroll över rekryteringen av panelmedlemmar

15 feb 2024

Genom att tillåta självrekrytering till sin panel öppnar man upp för problem. Mycket av de problem som finns inom datainhämtning i undersökningar bottnar i att man inte har kontroll över sin rekrytering. Enda sättet att verkligen kunna kontrollera vilka eller vad som kommer in är att använda sig av ett slumpvis allmänhetsurval där man själv […]

Läs inlägg

Desinformation och demokrati – presenterad i nyhetsmorgon

02 feb 2024

Den 1 februari 2024 var det dags för den tredje upplagan av Stora PR-dagen, en årlig sammankomst organiserad av Svensk PR. Evenemanget har etablerat sig som en oumbärlig mötesplats för alla som strävar efter att hålla sig ajour med den senaste kunskapen, delta i debatter och knyta värdefulla kontakter inom PR- och kommunikationsbranschen. Årets evenemang […]

Läs nyhet

Hållbarhetskommunikation – mer än ord

26 jan 2024

Adam Bergsveen, hållbarhetskonsult och har jobbat med kommunikation och hållbarhet de senaste 25 åren inom näringslivet, civilsamhället och politiken – delar sina tankar kring hållbarhetskommunikation. För att säkerställa en långsiktig lönsamhet måste företag idag arbeta med hållbar affärsutveckling. En viktig del i detta, som ofta hamnar lite i skymundan, är hållbarhetskommunikationen. Hållbarhetskommunikation är inte en […]

Läs inlägg
Sida av 7

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: