Nyheter

Torbjörn Sjöström är Sveriges nya WAPOR-representant

23 apr 2024

Nationella representanter vid WAPOR har en viktig roll i att främja organisationens mission i sina länder och stödja utvecklingen av opinionsundersökningsområdet globalt. Deras ansvar inkluderar att upprätthålla medlemskap i WAPOR, uppmuntra till medlemskap och deltagande, delta i WAPOR:s Frihetsundersökning och bidra till nyhetsbrevet med information om viktiga utvecklingar inom opinionsundersökning. De förväntas också lämna årliga […]

Läs nyhet

Farzad Golchin vald till ny styrelseledamot i Novus Group

18 apr 2024

Farzad Golchin är grundare och VD för Novare Potential. Han har en lång erfarenhet inom konsult-, marknads- och affärsutveckling, en bransch han också innehaft flera roller inom. Senast arbetade han som marknadschef för Comviq. – Att analysera och förstå sin samtid är avgörande för ledare inom alla typer av organisationer. Att få bidra till Novus utveckling, […]

Läs nyhet

Bolagsstämma i Novus Group International AB avhölls den 25 april 2023 kl 10

18 apr 2024

Följande beslut togs vid stämman: Stämman beslutade fastställande av resultaträkning och balansräkning. Stämman beslutade om att fastställa föreslagna dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade om att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Fastställelse om ersättning till styrelsen, 150 000 SEK för ledamöter som inte innehar anställning i bolaget […]

Läs nyhet

Novus lanserar publikt analysverktyg för politiska undersökningar

15 mar 2024

För första gången ges nu möjligheten att självständigt analysera undersökningsdata från Novus väljarbarometer, den viktigaste politiska frågan och partiledarförtroendet – Novus tre pelarundersökningar som visar väljaropinionen. Nu kan du gräva djupare och hitta svar på exempelvis: Vem är starkast bland de yngsta åldersgrupperna? Vilken partiledare har högst förtroende i storstäderna? Vad kan man mer göra? […]

Läs nyhet
Sida av 5

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: