Nyheter

Gallup Internationals ordförande Michael Nitsche besöker Novus

17 jun 2024

Vi har just haft besök av Gallup Internationals nyvalda ordförande, Michael Nitsche. Han är också ägare av Gallup Österrike. Michaels beskrivning av Gallup international är att det är som en klubb för likasinnade internationellt. Så har det varit redan sedan Gallup International startades 1947. Det var då det första mötet ägde rum i Storbritannien, då […]

Läs nyhet

Torbjörn Sjöström är Sveriges nya WAPOR-representant

23 apr 2024

Nationella representanter vid WAPOR har en viktig roll i att främja organisationens mission i sina länder och stödja utvecklingen av opinionsundersökningsområdet globalt. Deras ansvar inkluderar att upprätthålla medlemskap i WAPOR, uppmuntra till medlemskap och deltagande, delta i WAPOR:s Frihetsundersökning och bidra till nyhetsbrevet med information om viktiga utvecklingar inom opinionsundersökning. De förväntas också lämna årliga […]

Läs nyhet

Farzad Golchin vald till ny styrelseledamot i Novus Group

18 apr 2024

Farzad Golchin är grundare och VD för Novare Potential. Han har en lång erfarenhet inom konsult-, marknads- och affärsutveckling, en bransch han också innehaft flera roller inom. Senast arbetade han som marknadschef för Comviq. – Att analysera och förstå sin samtid är avgörande för ledare inom alla typer av organisationer. Att få bidra till Novus utveckling, […]

Läs nyhet

Bolagsstämma i Novus Group International AB avhölls den 25 april 2023 kl 10

18 apr 2024

Följande beslut togs vid stämman: Stämman beslutade fastställande av resultaträkning och balansräkning. Stämman beslutade om att fastställa föreslagna dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade om att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Fastställelse om ersättning till styrelsen, 150 000 SEK för ledamöter som inte innehar anställning i bolaget […]

Läs nyhet
Sida av 5
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: