Gallup Internationals ordförande Michael Nitsche besöker Novus

Vi har just haft besök av Gallup Internationals nyvalda ordförande, Michael Nitsche. Han är också ägare av Gallup Österrike. Michaels beskrivning av Gallup international är att det är som en klubb för likasinnade internationellt. Så har det varit redan sedan Gallup International startades 1947. Det var då det första mötet ägde rum i Storbritannien, då George Gallup samlade den första gruppen undersökare för att bilda nätverket. Målet var att skapa ett FN för opinions- och marknadsundersökningar, vilket det fortfarande är, även om alla världens länder inte måste vara representerade, nu är det ca 50 medlemmar, som täcker 130 av världens länder.

Gallup International är ett professionellt nätverk som består av undersökningsföretag runt om i världen, endast ett företag per land kan vara med. Novus huvudägare Gallup Nordic är Sveriges representant, men all verksamhet i Sverige sker i Novus namn. Gallup Nordics ordförande och Novus VD Torbjörn Sjöström och Michael Nitsche sitter också båda i Gallup Internationals styrelse sedan drygt ett år tillbaka.

Inom Gallup International handlar det mycket om personliga relationer. Undersökningsbranschen är en förtroendebransch och detta nätverks styrka är lokala kunskapsentreprenörer med stor professionell kunskap, som också enas i värderingarna som lever vidare från när George Gallup först formulerade dem. Att vara folkets röst. ”Folket” som inte presenteras av en siffra, utan förklaras genom att förstå lokala värderingar och kulturer. En undersökning består av fakta och kunskap. Båda delarna behövs.

Det handlar mycket om att ha lokal kännedom och få respondenterna som svarar på undersökningarna att känna att de kan lita på den som ställer frågorna. Med den lokal kännedomen kan resultatet förklaras utifrån de kulturella värderingar som finns i landet. Styrkan med Gallup international är att vi har en koppling till lokal kunskap i 130 länder i hela världen.

Michael tog sig tid att komma till Stockholm från Wien för att fortsätta utveckla samarbetet med Gallup Nordic och dotterbolaget Novus. På agendan var möten och träffa resten av teamet här på Novus för att utveckla fler kontaktytor mellan oss. Vi hann också med en poddinspelning till Novus Sanity Check med Torbjörn Sjöström. Ett avsnitt som släpps om några veckor.

En annan gemensam nämnare vi på Novus har med Gallup Österrike och övriga Gallup International företag är att vid framtagandet av en undersökning utgår vi från att reda på vad kunden verkligen behöver göra för undersökningar för att nå sitt mål. Det är inte alltid den typen av undersökning som kunderna initialt själva tror att de behöver göra.

Michael har en bakgrund inom reklamvärlden och det tillvägagångssättet i att se till vad kunden egentligen behöver är något han ser likheter till i hur reklambranschens jobbar fram kampanjer till sina kunder. Skämtsamt tänkte han att precis på samma sätt som det på reklambyråer finns Creative Directors, så borde det i undersökningsvärlden finnas Curiosity Directors.

Här kan du läsa mer om Novus medlemskap i Gallup International.

.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: