Vad tror världens befolkning kommer att förändras under 25 år? – Tio förväntningar om framtiden ger en inblick i nutiden.

Sedan 2022 har Novus varit en del av Gallup International Association (GIA). Novus bidrog med analyser för en rad frågor i den omfattande GIA@75-undersökningen som publicerades i samband med Gallup Internationals 75-års jubileum.

Undersökningen genomfördes i 64 länder och rapporten tillhandahåller en omfattande databas som innefattar globala trender, regionala och nationella snitt, samt demografiska profiler som omfattar en mängd olika ämnen. Dessa ämnen sträcker sig från personliga förhoppningar, ekonomiska förväntningar, rädslor kopplade till kriget i Ukraina, attityder gentemot världens supermakter, levnadsstandard mellan generationer, attityder till migration och religion till förväntningar inför framtiden inom olika aspekter.

En del av rapporten som vi har analyserat handlar om vad världens befolkning förväntar sig kommer att förändras under de kommande 25 åren. Vilka är våra förväntningar när det gäller ekonomi, teknik och medicin? Kommer vi att tilldelas nya rättigheter eller riskerar vi att förlora några? Hur föreställer vi oss världen – kommer den vara mycket annorlunda jämfört med våra liv idag?

De flesta runt om i världen verkar vara överens om att en 4-dagars arbetsvecka kommer att bli normen de kommande 25 åren, men vi svenskar är bland de nationer som är mest skeptiska till att det kommer att inträffa. Det finns en allmän uppfattning om att människor kommer att bli mindre hälsosamma under det kommande kvartsseklet, men det finns också stora förhoppningar om framsteg inom vacciner. Dollarn förväntas inte vara världens ledande valuta enligt nästan hälften av de tillfrågade världen över. Hälften av världsbefolkningen tror också att fossila bränslen kommer att fortsätta dominera som energikälla om 25 år. Åsikterna om samkönade äktenskap kommer fortsätta att vara delade. Världsbefolkningen tror att vi kommer att bli ännu mer beroende av internet i framtiden.

“De förändringar som förväntas inträffa är inte alltid de som faktiskt sker. Och vice versa.” skriver Kancho Stoychev, ordförande för GIA, och påminner om en undersökning från 1949 där amerikaner blev tillfrågade om de förväntade sig att människan skulle nå månen inom de närmaste femtio åren. Endast 15% svarade ja på den frågan. Bara 20 år senare hade mänsklighetens fotspår redan nått dit.

Det intressanta i undersökningen är inte att betrakta den som en framtidsspaning, utan att förstå sambandet mellan hur olika länder har kommit olika långt i olika samhällsfrågor. Där åsikter om framtiden är starkt delade innebär det att kontroversen inte ligger framför oss, den är redan en del av vår vardag.

Ta del av hela GIA@75-rapporten här. Resultaten för frågorna om vad världens befolkning tror kommer att hända de kommande 25 åren, finns från sidan 55 i rapporten.

Novus har lång erfarenhet av att genomföra multinationella undersökningar, och är sedan 2022 Sveriges representant för Gallup International. Idag täcker Gallup International 65 länder som genomför undersökningar i över 130 länder i världen och når över 80% av jordens befolkning. Mer om Novus medverkan i Gallup International kan du läsa om här.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: