Undersökning visar: 14 % av svenskarna vill ha skjutvapen hemma

Antalet skjutningar och sprängningar har ökat i Sverige de senaste åren, vilket har lett till en ökad oro i samhället. En undersökning som Novus gjorde i augusti 2022 visade att 29 procent av svenskarna är ganska eller mycket oroliga för att utsättas för våldsbrott i eller utanför hemmet.

Novus undersökning visar att 14 procent av svenskarna vill ha skjutvapen hemma för att kunna försvara sig.

I januari gjorde vi en ny undersökning för att titta vidare på risker som kan inkräkta på vardagen och frågade svenskarna hur man vill skydda sig. Då uppgav 18 procent att de skulle känna sig tryggare mot kriminella om de kunde skjuta. 14 procent svarade att de anser att de borde få använda skjutvapen för att försvara sig, trots att det är olagligt i Sverige.

– Att 14 procent anser att man skulle få försvara sig med skjutvapen är exceptionellt ur en svensk kontext. Staten kan inte längre säkra tryggheten för individen i samma utsträckning som man tidigare gjort. Ansvaret läggs mer och mer på individen och ingen kommer att hjälpa en när man är i nöd i samma omfattning som tidigare, skriver Novus vd Torbjörn Sjöström i en analys.

Du hittar hans fullständiga analys utifrån undersökningen samt Novus rapport om att försvara sig vid inbrott här.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: