Därför är 9 av 10 kunder nöjda med Novus

Proffsigt bemötande, pålitlighet och stark kompetens. Det förknippar Novus kunder med företaget, visar den senaste kundundersökningen. Hela 96 procent skulle dessutom rekommendera Novus tjänster.
– Vi är jättestolta. Vi ser detta som ett tydligt bevis på att vi är ett starkt varumärke på marknaden, säger Eva Lagercrantz på Novus.

Nio av tio kunder är inte bara nöjda med Novus, utan lika många anser dessutom att Novus är det ideala undersökningsföretaget. Det visar en färsk kundundersökning.

– Jag tror att det fina resultatet beror på att vi levererar insikter som har hög tillförlitlighet och som hjälper kunderna att utveckla sin affär. För oss är det minst lika viktigt med tät kundkontakt som ett proffsigt bemötande. Den täta relationen vi har med våra kunder gör affären till ett riktigt samarbete – därför får vi så höga betyg, säger Eva Lagercrantz, strategic advisor på Novus, som har mer än 20 års erfarenhet från liknande roller i undersökningsbranschen och som ansvarar för flera av företagets nyckelkunder.

Novus expert på kund- och medlemsrelationer Eva Lagercrantz.

”En flexibilitet som andra kanske saknar”

På Novus finns en arbetsmetodik som säkerställer hög kvalitet rakt igenom. Många erfarna medarbetare kombinerat med gedigen undersökningskompetens sett till företagets storlek är något som kunderna har stark nytta av, berättar Eva Lagercrantz.

– Vi har en flexibilitet som många andra kanske saknar. Eftersom vi besitter så bred kompetens kan vi hjälpa till inom många olika områden och behöver inte bolla projekt mellan olika avdelningar.

På Novus är det kundens affär och utveckling som är i fokus. Här är det viktigt att lyssna in och se vilka utmaningar som kunden står inför.

– Vi hjälper våra kunder att förstå sin omvärld och att skapa bättre kundupplevelser genom att överträffa deras kunder eller medlemmars förväntningar, säger Eva.

Tydligare rapporter ska bidra till aktion

Novus strävar hela tiden efter att bli ännu bättre. I nuläget håller kommunikationen kring kunderbjudande på att optimeras ytterligare och flera nya spännande tekniker implementeras för att stärka tillförlitligheten, effektivisera arbetet och leverera ännu bättre insikter. Dessutom arbetar man ännu mer intensivt med att väva samman olika insikter från olika håll, exempelvis kund- och varumärkesinsikter för att det gemensamt ska stärka Novus kunder ännu mer.

– Våra rapporter kommer också att utvecklas framöver i termer av bland annat grafisk design och storytelling. Målsättningen är att leverera ännu mer insiktsinriktade beslutsunderlag.

– Resultatet ska vara tydligt och agerbart för alla som jobbar på ett företag eller en organisation, de ska kunna plocka våra resultat direkt och fatta beslut omgående.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: