Så bidrar Novus till att driva viktiga kompetensfrågor

I takt med samhällets allt snabbare utveckling skriker många tjänstemän runt om i landet efter kompetensutveckling och vidareutbildning – men politiker, lärosäten och många arbetsgivare hänger inte med. Unionens Kompetensbarometer som baseras på en undersökning från Novus bidrar till att fackförbundet kan fortsätta driva flera viktiga frågor, få medialt genomslag och nå framgångsrika resultat.

Mats Elzén, client development advisor på Novus, har samarbetat med Unionen i tio år, vilket har gjort att han har god översikt över deras arbete. Han berättar att Novus bidragit till att viktiga frågor som Unionen driver har fått stort medialt genomslag.

– Poängen med att genomföra upprepande undersökningar som Kompetensbarometern är att vi har kunnat följa utvecklingen över tid. Vi kan se hur behovet av kompetensutveckling förändras över tid. Dessutom är det väldigt spännande och intressant! Tidsserier är alltid spännande för en undersökare, säger han.

Tillförlitlig kunskap som ger tyngd

Mats Elzén förklarar att det är av största vikt att kunden förstår undersökningens resultat och analys. Han förklarar att god omvärldsbevakning är en självklar del av arbetet på Novus, som bidrar till att siffrorna som tas fram blir en del av en sammantagen analys, som både bygger på tillförlitlig data och en samlad omvärldsanalys.

– Som rådgivare har man olika kunder i olika branscher. Det gör att man alltid har resultat av olika undersökningar färskt i minnet, vilket gör att man får en nära relation till olika trender som rör sig parallellt i samhället. Det i sin tur gör att ens analyser aldrig begränsar sig enbart till det data man får fram genom själva undersökningen, utan tar hänsyn till annat. Omvärldsförståelse är en väldigt viktig del av vårt jobb.

Daniel Långström, Unionen.

Daniel Långström, Unionen.

Hos Unionen delas resultaten vidare även internt och hjälper på så vis de förtroendevalda i sitt arbete.

– Resultaten ligger till grund för runda bord-samtal och seminarier som vi har med lärosäten, politiker med flera. Den hjälper oss att förklara tesen vi driver och fungerar lite som bevis, säger Daniel Långström, public affairs-ansvarig på Unionen.

– Jag uppskattar samarbetet med Novus som är professionellt, snabbt, har hög kvalitet, och att ni stämmer av att vi förstått allt rätt. Det är någonting som är väldigt positivt, ett bra arbetssätt helt enkelt, fortsätter han.

Vill göra det enklare att validera yrkeskompetens

En av frågorna som Unionen nu kommer driva vidare är vikten av att kunna validera sin kompetens. Resultaten visade bland annat att tre av tio har avstått från att söka ett jobb under senare tid för att de saknar intyg som stärker deras kompetens.

– Den frågan är jätteviktig. Vi driver på att det ska bli enklare att validera sin yrkeskompetens. Det är en stor förlust för den som inte vågar söka och för arbetsgivaren som rekryterar, som inte kan se att det finns den kompetens som efterfrågas för att intyg saknas, säger Daniel Långström och tillägger:

– Det blir inte bara ett problem för den enskilda och arbetsgivaren, utan även samhället i stort.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: