Mats Elzén och Peter Blid, ansvariga för Järvaprojektet på Novus.

Novus unika undersökningar en viktig del av Järvaveckan

Hur ser egentligen förtroendet ut för olika medieaktörer i utsatta områden? Och hur ser nyhetskonsumtionen ut? Det har vi på Novus tagit reda på. Tillsammans med Järvaveckan och InLab/Schibsted har Novus genomfört en unik kartläggning.

Novus strävar alltid efter att förstå och analysera olika samhällsutmaningar, för att bidra med kunskap och fakta om möjliga lösningar. Järvaveckan är inget undantag, berättar Novus Business Manager Peter Blid.

– Det är en omfattande undersökning av skillnaderna i nyhetskonsumtion och uppfattning om media mellan invånare i utsatta områden och allmänheten i stort. Vi är övertygade om att denna rapport bidrar med värdefulla insikter som kan leda till ökad förståelse och nödvändig förändring. För att dra ut tangenten, så handlar det om att förstå skillnader i uppfattningen om media för att stärka demokratin och tilliten till nyhetsmedia.

“Vi har visat en mer nyanserad bild”

Novus har genomfört undersökningar i utsatta områden för Järvaveckan sedan 2017. De senaste åren på uppdrag av stiftelsen The Global Village som grundades av Ahmed Abdirahman. I år finansierade av H&M, Schibsted och Google med tydliga teman utifrån finansiärernas olika behov; arbetsmarknad, mediakonsumtion och förtroende respektive digitalt utanförskap, något som gör årets undersökning spetsigare än någonsin.

Mats Elzén, Client Development Advisor på Novus, berättar om vikten att prata med människor och inte om människor.

– Vi tar fram fakta och kunskap i ett fält där kunskapen har varit ganska begränsad. Oftast pratas det bara om utsatta områden när brott begåtts och sällan i andra sammanhang, säger han och fortsätter:

– Vi har visat en mer nyanserad bild av boende i utsatta områden, men vi har också sett resultat som utmärker dessa områden och gör dem problematiska, som exempelvis ökad otrygghet.

Vissa av frågorna till de boende i utsatta områden har även ställts till invånare i andra delar av landet för att kunna studera eventuella skillnader och likheter. Studien har även genomförts i Norge. Undersökningen bidrar till vägledning för hur medierna kan utvecklas framöver för att bli mer relevanta som nyhetsförmedlare för boende i utsatta områden.

På bilden: Mats Elzén och Peter Blid är ansvariga för Järvaprojektet på Novus.

Denna artikel är en del av Novus Varumärkesbrev. Varje månad bjuder vi på kunskap,
fakta och rapporter inom
varumärke och kommunikation i form av Novus Varumärkesbrev.
Vill du ta del av det? Prenumerera här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: