Mitt Liv symposium panelsamtal på scen

Svenska företagsledningar allt bättre på mångfald och inkludering

Hundratals åhörare anslöt på plats och digitalt på symposiet An inclusive labour market som arrangerades av Mitt Liv i Göteborg på torsdagen. På symposiet fick chefer och ledare verktyg för att gå från ord till handling och nå konkreta resultat i arbetet med ökad mångfald och inkludering på arbetsmarknaden.

Novus Business manager Peter Blid fanns på plats och berättande om en undersökning som visar hur många företag som bedriver ett aktivt arbete gällande mångfald och inkludering. Undersökningen gjordes för andra året i rad och visar att allt fler av Sveriges företagsledningar arbetar aktivt för att öka mångfalden i företagen.

– Det här ger oss ett sanningsenligt perspektiv, säger Peter Blid.

Novus Business Manager Peter Blid på scenen

Novus Business Manager Peter Blid på scenen. Foto: Mitt Liv

“En framgångsnyckel för samhället”

Lenka Prokopec Karlberg är vd på Mitt Liv och trycker på vikten av att följa utvecklingen.

– Det är en framgångsnyckel för samhället, näringslivet och individen, och helt centralt för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt. Det är frågor som måste finnas högt på den strategiska agendan och att visa hur det faktiskt ser ut och hur utvecklingen går är ett sätt för oss på Mitt Liv att bidra till det, säger hon.

Tycker ni att utvecklingen bland Sveriges företagsledningar sker för långsamt?

– Självklart är det positivt att utvecklingen verkar gå åt rätt håll och att frågorna är högre på agendan hos företagsledare och bland ledare och samtidigt skulle vi vilja se att det går snabbare. Framför allt när det gäller att ha en mångfalds- och inkluderingsstrategi på plats samt uppsatta och mätbara mål för det interna arbetet för att arbeta utifrån strategin.

Symposiet drog storpublik.

Ungefär 200 personer fanns på plats och 650 deltog online på symposiet i Göteborg. Foto: Mitt Liv

Upptäckte paradox

Organisationen upptäckte en paradox i undersökningen. Samtidigt som det starkaste skälet att arbeta med mångfald och inkludering är att få in fler talanger i personalstyrkan, så uppger ledarna att det största hindret för ett mer aktivt arbete med inkludering och mångfald är att personer som skulle bidra till en ökad mångfald saknar rätt kompetens för företaget, berättar Lenka.

– Det tyder på en alltför snäv syn på hur kompetensen ska se ut. Invanda föreställningar ger ofta en snedvridning i rekryteringen. Samtidigt förbises utbildningar och erfarenheter som upplevs okända eller olika våra egna, men skulle tillföra nya och viktiga perspektiv till organisationen.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: