Text i bild: Novus Effektintyg - En professionell oberoende bedömning av kommunikationseffekt. Illustration av hand som håller ikoner som symboliserar olika känslor.

Nu erbjuder vi Novus Effektintyg som en del av kampanjutvärderingar!

Vi tar våra kampanjutvärderingar till nästa nivå och börjar erbjuda Novus Effektintyg. Utifrån ett antal effektivitetsmått och effektindikatorer görs en professionell och oberoende granskning av er marknadsföringsinsats som sedan sammanställs av en erfaren affärsanalytiker i Novus Effektintyg.

Att vi på Novus älskar att analysera och hitta sanningen bakom siffrorna är ingen nyhet. Att vi dessutom brinner för varumärken och marknadskommunikation, är även det något som inte gått många förbi. Med hjälp av ett antal kundanpassade analysmetoder kan vi bistå med att utvärdera er marknadskommunikation och en specifik kampanj.

Oavsett om syftet är att redovisa kampanjens resultat för externa investerare, den egna ledningen eller om ni vill dra slutsatser inför kommande kampanjer, så passar Novus Effektintyg perfekt. Att utvärderingen genomförs av en extern, oberoende och professionell aktör som Novus, skapar ännu mer tyngd åt analysresultatet.

Du kan få Effektintyget när du beställer en kampanjutvärdering hos Novus.

Varje månad bjuder vi på kunskap, fakta och rapporter inom området varumärke och kommunikation i form av Novus Varumärkesbrev.
Vill du ta del av det? Prenumerera här.

Ta kontakt för mer information om Effektintyget:

 

Kontaktperson
Ieva Englund

Customer Development Advisor

Brand & Communication

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: