Var tredje inom äldrevården har jobbat utan skyddsutrustning

Novus har på uppdrag av fackförbundet Kommunal gjort en undersökning riktad till ett representativt urval av förbundets medlemmar som är yrkesverksamma inom hemtjänst och särskilda boenden, för att undersöka synen på skyddsutrustning under coronapandemin.

Det visar sig att mer än var tredje uppger att man vid något tillfälle jobbat utan rätt skyddsutrustning, och mer än var sjätte har gjort det under de senaste veckorna.

Enkäten visar också att varannan anställd är orolig över tillgången på skyddsutrustning, och att fem procent valt att gå till jobbet trots förkylningssymptom, i de flesta fall för att inte lämna kollegor i sticket.

Läs SVT:s artikel om undersökningen här:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-kartlaggning-manga-har-jobbat-utan-skydd-i-aldreomsorgen

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: