74 % anser att det är rätt att inte ge statligt stöd till vinstutdelande bolag

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–79 år med 1026 intervjuer under perioden 9-11 maj.

Novus har frågat om man tycker det är rätt eller fel av regeringen att inte dela ut stöd till bolag som delar ut pengar till sina ägare.

En övervägande majoritet, 74 % tycker det är rätt att inte dela ut stöd till bolag som delar ut pengar. 12 % anser att det är fel, alltså att även de bolagen bör få stöd. 13 % uppger att de inte vet.

Frågan är det känslomässigt tydlig. Visar man att man har pengar över som ju en utdelning ändå måste ses som, visar man att man inte behöver ha statliga stödpengar. Det sticker i ögonen helt enkelt för över 7 av 10 svenskar.

Om man tittar på partisympati är M och KD sympatisörerna inte lika övertygade om att det är rätt. Men även där är en klar majoritet bakom kravet att man inte får stöd om man delar ut vinst.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: