Nyheter

Vart fjärde barn i Sverige känner inte till barnkonventionen

26 nov 2019

Rädda Barnen har tillsammans med Novus genomfört en undersökning inför Barnkonventionens 30-års dag, där drygt 1000 barn fått svara på frågan om de hört talas om Barnkonventionen. Resultatet visade att ett av fyra barn inte hade hört talas om Barnkonventionen som finns till för att skydda och upprätthålla barns rättigheter världen över. Rädda barnen uttrycker […]

Läs nyhet

Novus nov 2019: Sjukvård fortsatt viktigaste politiska frågan

23 nov 2019

Sjukvården är fortfarande i topp när svenskarna får lista sina viktigaste politiska frågor, följt av invandrings/integration och lag och ordning när väljarna får ange vilka politiska frågor de anser är viktigast. Jämfört med september är den sjukvården som går fram signifikant och stärker sin position som den sammantaget viktigaste politiska frågan. Förändringarna är relativt små […]

Läs nyhet

Var fjärde chef inom samhällsbyggnad känner att de behöver tänja på arbetsmiljöreglerna för att få ihop arbetsdagen

15 nov 2019

Var fjärde chef inom samhällsbyggnad känner att de behöver tänja på arbetsmiljöreglerna för att få ihop arbetsdagen. Detta trots att nära nio av tio chefer anser sig ha tillräcklig kunskap om arbetsmiljöregler. Det visar Byggchefsbarometern 2019, en omfattande undersökning från Novus, genomförd på uppdrag av branschorganisationen Byggcheferna. I den andra delen av ett antal kommande […]

Läs nyhet

Fyra av tio tjänstemän har drabbats av kränkande beteende på jobbet

25 okt 2019

Enligt en ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av Unionen kan vi konstatera att fyra av tio tjänstemän har utsatts för olika typer av kränkande handlingar på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. Vi har tillfrågat 2466 tjänstemän om de blivit utsatta för någon typ av kränkande beteende och nedan har vi listat några […]

Läs nyhet
Sida av 8
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: