Var fjärde chef inom samhällsbyggnad känner att de behöver tänja på arbetsmiljöreglerna för att få ihop arbetsdagen

Var fjärde chef inom samhällsbyggnad känner att de behöver tänja på arbetsmiljöreglerna för att få ihop arbetsdagen. Detta trots att nära nio av tio chefer anser sig ha tillräcklig kunskap om arbetsmiljöregler. Det visar Byggchefsbarometern 2019, en omfattande undersökning från Novus, genomförd på uppdrag av branschorganisationen Byggcheferna.

I den andra delen av ett antal kommande delrapporter, presenterar nu Byggcheferna resultaten som fokuserar på fysisk arbetsmiljö och säkerhet.

Vidare visar undersökningen att:

– Drygt sju av tio chefer anger slarv som den vanligaste orsaken till olyckor.
– Var femte chef uppger att man på arbetsplatsen inte analyserar och bedömer risk tillräckligt ofta.
– 12 procent av cheferna anser att det finns en mycket bristande säkerhetskultur.

Om undersökningen
Byggchefsbarometern 2019 är en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Byggcheferna. Undersökningen består av webbintervjuer som utfördes mellan april och maj 2019. Utskicket gick ut till 13 000 medlemmar i Byggcheferna. Resultaten baseras på 1771 inkomna svar.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: