Fyra av tio tjänstemän har drabbats av kränkande beteende på jobbet

Enligt en ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av Unionen kan vi konstatera att fyra av tio tjänstemän har utsatts för olika typer av kränkande handlingar på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna.

Vi har tillfrågat 2466 tjänstemän om de blivit utsatta för någon typ av kränkande beteende och nedan har vi listat några av exemplen;

-En av tio har känt sig utesluten från samtal eller information i sitt arbete-Fem procent har blivit öppet kritiserade och fyra procent har blivit ignorerade, uteslutna eller isolerade. Bland de som har utsatts för kränkningar har fyra av tio upplevt minskad motivation att gå till jobbet eller funderat på att byta jobb.

-En av tio har upplevt att de har kontrollerats på ett sätt som de upplevt som överdrivet

vi kan också utifrån resultaten se att endast tre av tio tjänstemän upplever att chefen besitter tillräcklig kompetens för att hantera dessa arbetsmiljöproblemen. En av fyra anser också att chefen undviker att hantera konflikter på arbetsplatsen och att genomföra svåra samtal.

Är man intresserad av att läsa mer om undersökning så finns den här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: