Nyheter

Drygt 1,2 miljoner svenskar har utsatts för cyberbrott

03 okt 2019

Enligt en färsk undersökning om cyberbrott, beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ser vi att drygt 1,2 miljoner svenskar någon gång har utsatts för cyberbrott. När vi tittar närmare på resultatet ser vi också att nästan var tredje person oroar sig för att utsättas för denna typ av brottslighet. När vi frågar allmänheten […]

Läs nyhet

Nya möjligheter att kostnadseffektivt nå allmänhet och specifika målgrupper

27 sep 2019

Novus lanserar nu flera omnibussundersökningar riktade mot nischade målgrupper, där olika uppdragsgivare delar på kostnaderna för en undersökning. Novus har under en längre tid sett ett ökat behov från våra kunder att snabbt, kostnadseffektivt OCH med bibehållen kvalitet kunna nå allmänheten eller mer specifika målgrupper. Om man som kund enbart har behov av att ställa […]

Läs nyhet
Sida av 8
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: