Stort intresse för polisyrket bland unga

”Stort intresse för polisyrket bland unga” – det skriver Polisen på sin hemsida, efter en undersökning genomförd av Novus bland unga vuxna i åldern 18–30 år.

Nära en av fyra svarar ”ja, absolut” på frågan om de någon gång har övervägt att bli polis. Ytterligare en av fem svarar att de har övervägt det om arbetsvillkoren vore de rätta. Högre löneläge, bättre arbetsvillkor och att polisen får mer resurser till sitt förfogande anges som de främsta drivkrafterna att söka till polishögskolan i framtiden.

I undersökningen har 2400 intervjuer genomförts med unga vuxna i åldern 18-30 år.
Läs mer om undersökningen och polisens arbete med att stärka sin ställning som en attraktiv arbetsplats här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: