Fortsatt starkt stöd för ett kärnbränsleförvar i Oskarshamns och Östhammars kommun

Enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av SKB kan vi konstatera att det finns ett starkt stöd för slutförvar av radioaktivt avfall.

Resultatet som baseras på två mätningar visar att åtta av tio Östhammarsbor är för bygget av en avfallsanläggning i Forsmark, där använt kärnbränsle ska förvaras.
Även i Oskarshamns kommun ser vi höga siffror där 81% att de är för beslutet om att bygga inkapslingsanläggningen Clink i kommunen, där det är tänkt att avfallet ska kunna förvaras strålsäkert i 100 000-tals år.

Undersökningen pågick mellan den 13 mars och 14 april 2019. Den omfattar 800 genomförda telefonintervjuer med invånare i Oskarshamns respektive Östhammars kommun. Deltagarfrekvensen var 42%.

Mer information om undersökningen hittar ni här och här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: