Sju av tio föräldrar anser att deras barn tillbringar för mycket tid framför skärmen

Sju av tio svenska föräldrar anser att deras barn tillbringar för mycket tid framför en skärm, så som mobil, TV, dator eller surfplatta – visar Stora Synundersökningen 2019 som Novus genomfört på uppdrag av Synoptik. Dryg fyra av tio föräldrarna känner samtidigt oro över att barnens ögon ska påverkas negativt av allt skärmtittande, en oro som optiker från Synoptik bekräftar som befogad.

”Vanligast är att mycket skärmtittande leder till närsynthet. Andra problem kan vara dubbelseende när ögat inte orkar anpassa sig till avståndet eller följdsjukdomar av närsynthet, så som näthinneavlossning och glaukom, säger Awet Tesfamariam, optiker och chef för kliniska frågor på Synoptik.” (Synoptik.se/pressrum , Sep 02, 2019 08:00)

Stora Synundersökningen 2019 är en kvantitativ webbundersökning genomförd av Novus på uppdrag av Synoptik. Undersökningen innehåller attitydfrågor och fakta kring användandet av glasögon, linser och solglasögon för både barn och vuxna. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten, 18-79 år med nedbrytning på föräldrar till barn på 15 år eller yngre. Totalt har 2307 intervjuer genomförts under perioden 21–28 mars 2019. Deltagarfrekvensen är 61 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Resultatet från undersökningen går att läsa mer om här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: