Marknadsföreningen i Stockholm (MiS) på besök hos Novus

I fredags höll Novus rådgivare Olof Gränström och Peter Blid ett seminarium med titeln “Förstår människor egentligen hållbar utveckling?”, för MiS nätverk Kundinsikt resp. CSR.

Seminariet kretsade kring olika utmaningar som aktörer som arbetar med kommunikation runt hållbar utveckling ofta stöter på. Olof och Peter berättade bl.a. om vad det är som gör att vi ofta inte förstår hållbar utveckling. Seminariet innehöll även konkreta tips på hur man kan kartlägga sina målgruppers kunskap samt praktiska förslag om hur man kan kommunicera och skapa kraftfulla och relevanta berättelser runt hållbar utveckling.

Onsdagen den 5:e juni genomför Novus motsvarande seminarium, riktat till Novus kunder. Seminariet är fullbokat, men vi kommer genomföra ett extrainsatt seminarium i slutet av augusti (datum inte fastställt ännu). Om du är intresserad av att delta, maila till peter.blid@novus.se (för mer information).

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: