Bostadsbristen en av de största utmaningarna i samhället idag

Unga vuxna ser bostadsbristen som ett av samhällets största utmaningar kopplat till att vara ung idag. Detta anses till och med vara en ännu större utmaning än såväl arbetslöshet som integration.

Tillsammans med Sveriges Byggindustrier har Novus kartlagt hur unga vuxna i åldern 18-25 ser på sin nuvarande och framtida bostadssituation. Tanken är att följa dessa unga vuxna över tid för att se hur deras attityder och behov förändras.

Strax efter psykisk ohälsa, som upplevs vara den största samhälleliga utmaningen kopplat till unga, kommer bostadsbristen. På delad tredjeplats kommer arbetslöshet och integration som ofta och länge upplevts som den viktigaste frågan bland unga. Det finns också indikationer som tyder på att psykisk ohälsa är kopplat till just bostadsbristen.

Särskilt tydligt verkar detta vara bland unga vuxna i Stockholm, där bostadsbristen verkar påverka deras generella livskvaliteten negativt, tillskillnad från unga vuxna boende utanför större städer.

Dock anser endast var tionde att politiker bär det största ansvaret att lösa boendesituationen för unga vuxna.

I undersökningen kan vi konstatera följande:

-Bland de som faktiskt har flyttat hemifrån har nästan en av fyra tagit sig in på bostadsmarknaden genom kontakter – en högre andel än de som tog sig in via bostadskö.

-En av fyra i storstäderna hyr i andra eller tredje hand.

-Tre av fyra som hyr har inte möjlighet att köpa en egen bostad.

Sammanfattningsvis kan vi säga att den ägda boendeformen lockar många, då en majoritet föredrar att äga sin bostad. 

Undersökningen har besvarats av 1012 personer från den svenska allmänheten i åldrarna 18-25 år och genomförts via webintervjuer under perioden 1-12 November 2018. Deltagarfrekvens landade på 55 procent.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: