Så kommer svenskarna att rösta i EU-valet den 26 maj

Enligt Novus första EU väljarbarometer, gjord på uppdrag av SVT och Sveriges Radio, kommer 45,1% av svenskarna vara med och rösta om EUs framtid den 26 maj. Det faktiska valdeltagandet kommer troligtvis vara ännu högre på dagen, då valrörelsen inte riktigt kommit igång samt att ytterligare 20% uppger att de troligen kommer att rösta.

Resultatet är baserat på frågor Novus ställt om hur troligt det är att man kommer att rösta, hur viktigt EU-valet är samt i vilken utsträckning man röstat i tidigare EU-val.

På frågan, “vilket parti kommer du att rösta på i valet till Europaparlamentet 26 maj?” svarar var fjärde väljare Socialdemokraterna (25,5%) följt av Sverigedemokraterna (14,3%) och på tredje plats Moderaterna (13,7%). Trots Socialdemokraternas fortsatta första placering kan vi konstatera att det även går framåt för andra partier. Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna skulle göra rekordval om trenden vi ser i mätningen håller sig. Kristdemokraterna går också framåt jämfört med EU-valet 2014 vilket förmodligen är ett resultat av Ebba-effekten.

 

Mer information om undersökningen finns här:

SVT:

https://www.svt.se/datajournalistik/sa-tanker-svenskarna-rosta-i-eu-valet/

Novus:

https://novus.se/valjaropinionen/novus-svt-sr-eu-valjarbarometer/novus-svt-sr-eu-valjarbarometer-27-mars/

 

Om undersökningen

Frågan “vilket parti kommer du att rösta på i valet till Europaparlamentet 26 maj?” har besvarats av 1842 personer från den svenska allmänheten och genomförts på telefon och SMS under perioden 11-24 mars. Totalt har 3489 personer sökt för undersökningen, vilket innebär en deltagarfrekvens på 52,8 procent. 

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: