Nyheter

Bästa parti i de viktigaste sakfrågorna

12 aug 2018

Novus mäter återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor. Undersökningen visar bästa parti i de tio frågor som väljarna anser vara viktiga. Av de tio viktigaste politiska frågor anses Socialdemokraterna ha den bästa politiken i fem stycken frågor (sjukvård, skola/utbildning (delas med L), äldreomsorg, jobb/sysselsättning och pensioner). Moderaterna anses ha bäst […]

Läs nyhet

Klimatfrågan allt viktigare i valrörelsen

10 aug 2018

Novus undersöker regelbundet vilka politiska frågor som väljarna anser är de viktigaste. Den senaste undersökningen  visar att sjukvårdsfrågan är fortsatt i topp som den viktigaste politiska frågan (61%) följt av invandring/integration (54%) och skola och utbildning (52%). Jämfört med undersökning i juni ser vi en tydlig ökning för miljö och klimat-frågans viktighet vilket antagligen har […]

Läs nyhet

Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar

12 jun 2018

Novus genomför årligen på uppdrag av Företagarna Småföretagsbarometern som är en undersökning med 4000 småföretagare med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern är i en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på utvecklingen de kommande 12 månaderna. Dessutom undersöks vilka hinder företagen upplever för tillväxt och jobbskapande. Resultatet av årets undersökning […]

Läs nyhet

Sjukvård fortsatt väljarnas viktigaste politiska fråga

03 jun 2018

Novus genomför regelbundet undersökningar om väljarnas viktigaste fråga. Vanligtvis görs denna undersökning genom att respondenterna får kryssa i ett fritt antal frågor på en lista med 29 olika sakfrågor. Någon gång per år görs denna undersökning dock helt utan fasta alternativ och att respondenten istället fritt får skriva in vilka politiska frågor de tycker är […]

Läs nyhet

Ny ekonomisk överblick på Novus hemsida

28 maj 2018

Sidan finns på Novus hemsida här: https://novus.se/for-investerare/ekonomisk-historik/ Där kan man som aktieägare lite lättare se Novus ekonomiska utveckling och även en kommentar om de senaste publicerade resultatet för Novus. I dagsläget efter kvartal 3. Syftet är att skapa en lite bättre överblick. Men denna gång är det också en kommentar på den neutrala rekommendationen SvD […]

Läs nyhet
Sida av 6
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: