Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar

Novus genomför årligen på uppdrag av Företagarna Småföretagsbarometern som är en undersökning med 4000 småföretagare med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern är i en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på utvecklingen de kommande 12 månaderna. Dessutom undersöks vilka hinder företagen upplever för tillväxt och jobbskapande.

Resultatet av årets undersökning visar på en minskad tillväxt de kommande 12 månaderna. Läs mer om orsakerna till detta och mer spännande information i Företagarnas rapport här.

Se inslag från SVT-nyheter angående undersökningens resultat här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: