Klimatfrågan allt viktigare i valrörelsen

Novus undersöker regelbundet vilka politiska frågor som väljarna anser är de viktigaste. Den senaste undersökningen  visar att sjukvårdsfrågan är fortsatt i topp som den viktigaste politiska frågan (61%) följt av invandring/integration (54%) och skola och utbildning (52%).

Jämfört med undersökning i juni ser vi en tydlig ökning för miljö och klimat-frågans viktighet vilket antagligen har ett samband med den ovanligt varma sommaren i Sverige och övriga Europa samt skogsbränderna runt om i Sverige. Miljö- och klimatfrågan hamnar nu på plats fem över väljarnas viktigaste frågor vilket är ett snäpp upp i listan jämfört med juni. Varför miljö/klimat frågan inte ökar mer är för att det uppfattas som en internationell fråga, nationell politik har en begränsad möjlighet att påverka det globala miljöhotet, och möjlighet till påverkan är en viktig ingrediens när väljarna värderar partier och sakfrågor inför riksdagsvalet. Väljarna ser i regel skillnad på närmiljön och den globala. Men det är inte förvånande att den ändå ökar efter denna sommar.

Samtidigt som miljöfrågan ökat i viktighet har sjukvård, invandring/integration, lag och ordning och pensioner tappat signifikant i viktighet sen juni. Trots detta är listans topp fyra oförändrad jämfört med juni. Vi ser även uppgång i viktighet för jobb/sysselsättning samt för försvaret som nu tagit sig tillbaka in på topp 10-listan.

Här finns hela rapporten att läsa: Novus Viktigaste fråga_180809

För sammanställning av samtliga undersökningar om väljarnas viktigaste fråga, klicka här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: