Sjukvård fortsatt väljarnas viktigaste politiska fråga

Novus genomför regelbundet undersökningar om väljarnas viktigaste fråga. Vanligtvis görs denna undersökning genom att respondenterna får kryssa i ett fritt antal frågor på en lista med 29 olika sakfrågor. Någon gång per år görs denna undersökning dock helt utan fasta alternativ och att respondenten istället fritt får skriva in vilka politiska frågor de tycker är de viktigaste. Efter det kodas svaren manuellt in i olika svarskategorier.

Resultatet av Novus viktigaste fråga som ställts helt öppen visar att frågorna i topp tre är intakta jämfört med maj 2017. Sjukvården toppar (20%), följt av invandring/migration (19%) och skola och utbildning (12%).

För att höra Ekots inslag om undersökningen 3 juni, klicka på länken nedan:

Ekot: Sjukvård och migration fortsatt i topp för väljarna

För att läsa rapporten i sin helhet finns den att läsa här: Novus: Viktigaste fråga_ÖPPEN_180603

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: