En klar majoritet av svenskarna tycker att #metoo lett till förändring

Novus har på uppdrag av SVT Nyheter genomfört en undersökning om allmänheten anser att metoo-upproren lett till någon förändring. Omkring 65 procent av svenskarna anser att uppropen kring sexuella övergrepp för ett år sedan har lett till faktiska förändringar. I denna fråga svarar män och kvinnor lika och det är heller inga större skillnader mellan olika åldersgrupper.

Män och kvinnor är dock långt ifrån överens om vad som har förändrats. 45 procent av männen anser att män som kränker kvinnor har ändrat sitt beteende. Endast 28 procent av kvinnorna anser att männen har ändrat sitt beteende. Det är även fler män än kvinnor (36 procent respektive 26 procent) som anser att män ett år efter #metoo säger ifrån vid oacceptabelt beteende i högre grad. Samtidigt är det fler kvinnor än män (80 procent respektive 66 procent) som anser att kvinnor har ändrat sitt beteende och till exempel anmäler eller säger ifrån mer.

Läs SVT:s artikel om undersökningen här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: