Ny undersökning: Många svenskar förstår inte orden i det politiska språket

Novus har tillsammans med Språket i P1 genomfört en undersökning om svenskars förståelse för vad som sägs i den politiska debatten. En liknande undersökning genomfördes för fyra år sedan och sedan dess har antalet som anser att det är lätt att förstå vad politikerna säger i politiska debatter ökat. 2014 uppgav 55 % att det var mycket eller ganska lätt att förstå och motsvarande siffra för i år är 70 %.

När vi frågade om förståelsen för vissa specifika ord blev resultaten lite spridda. Vi ställde frågan “Vet du vad följande politiska begrepp betyder?” om orden “jobbskatteavdrag”, “gymnasielagen”, “Bonus Malus”, “talmansrunda” samt “samhällskontrakt”. Samtliga av dessa ord förekommer ofta i de politiska debatterna inför riksdagsvalet och störst är förståelsen för ordet “jobbskatteavdrag” medan “talmansrunda” och “samhällskontraktet” upplevs som mer svåra att förstå.

Undersökningen diskuteras i veckans avsnitt av Språket i P1, och finns att lyssna på här: Många svenskar förstår inte orden i det politiska språket

Undersökningens resultat i sin helhet finns att läsa här: Novus Rapport: Politiska ord_2018

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: