Novus växer – Olof Gränström och Cecilia Dahlheim rekryterade för att stärka positionen som insikts- och kunskapsföretag

Novus har gjort två mycket starka rekryteringar. Olof Gränström och Cecilia Dahlheim börjar på Novus.

Olof Gränström, Projektledare och Business developer på Gapminder Foundation, börjar på Novus som Strategic Advisor (StA) i januari 2019. Olof har, bland mycket annat, lett Gapminders ”global factfulness project” som bland annat är en del av underlaget till Hans Roslings bok ”Factfulness”. Olofs erfarenheter och kompetens stämmer väl in i rollen som StA på Novus, och stärker även Novus position som kunskapsföretag.

Novus har också anställt Cecilia Dahlheim som Senior Consultant. Cecilia kommer från YouGov och har arbetat med marknadsanalys i över 20 år. Cecilia har mycket bred kompetens och erfarenhet av undersökningar inom bland annat healthcare och FMCG. Hon har även arbetat som köpare av undersökningar på ett par av Sveriges största företag. Cecilia stärker Novus insiktsteam ytterligare och börjar på Novus 6 november.

-Jag är så glad för att Olof och Cecilia börjar på Novus. Deras två profiler kombinerar det vi står för och är, ett insikts- och kunskapsföretag som arbetar med undersökningar som grund. Olof och Cecilia kommer att förstärka vårt redan starka konsultteam, så vi kan fortsätta att hjälpa våra kunder att utvecklas och växa, säger Gun Pettersson, Business Director på Novus.

Om Novus

Novus är ett av Sveriges mest välkända analys- och undersökningsföretag. Vi vägleder företag till insikter som ger ny kunskap. En Novusundersökning hjälper till att svara på VAD, förklara VARFÖR och ger råd om HUR resultatet är användbart i kundens verksamhet, alltså undersökningar med verklig affärsnytta. Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp.
Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på svenska Spotlight stockmarkets sedan juni 2007.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: