Kristersson den partiledare med högst förtroende

Ulf Kristersson är kvar som den partiledare man har högst förtroende för, han är den enda partiledare som har ett positivt balansmått (positivt minus negativt förtroende). Om än ett mycket svagt sådant.

Annie Lööf är kvar på en andraplats och Stefan Löfven på tredjeplats. Jonas Sjöstedt fortsätter att öka i förtroende och tar fjärdeplatsen från Jimmie Åkesson, även om de har samma positiva förtroende så har Sjöstedt ett starkare balansmått.

Generellt ökar alla partiledare i balansmåttet. Balansmåttet ökar mest för Ebba Bush Thor.

Polariseringen mellan blocken är stark. Annie Lööf är den allianspartiledare som har högt förtroende bland det rödgröna blockets sympatisörer. Ulf Kristersson har näst högst förtroende efter Åkesson bland SD:s sympatisörer. Stödet för Stefan Löfven utanför de rödgröna är mycket lågt, drygt var tionde allianssympatisör och 3 % av SD:s sympatisörer har förtroende för Stefan Löfven. Förtroendet för Jonas Sjöstedt är faktiskt lite högre inom SD än förtroendet för Stefan Löfven.

Knappt var tredje rödgrön sympatisör har förtroende för MP:s språkrör. De är de partiledare som har lägst förtroende i sitt eget block, även om de båda går fram lite jämfört med undersökningen i juni. KD:s partiledare har också svagt stöd inom alliansen, stödet bland SD:s sympatisörer är nästan lika högt för Busch Thor som bland alliansens sympatisörer. 

Generellt är det som vanligt viktigt att påpeka att förtroendet för partiledarna sammantaget är lågt jämfört med föregående mandatperiod. Partiledarens förtroende är också centralt i om man litar på politiken partiet för fram. Det är mycket svårt att nå fram med sin politik om man inte litar på avsändaren.

Läs hela rapporten här: Rapport: Novus Förtroende_Partiledare_180813.

Mer information om partiledarförtroende finns här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: