SVT/Novus 4 av 10 riksdagsledamöter är oroliga att demokratin är hotad i Sverige

I samband med dokumentären Länge leve demokratin som har premiär med första avsnittet av tre på SVT på torsdag 21 mars 2018 kl 21 så publicerar SVT och Novus undersökningen som presenteras i programmet.

Novus har för programmet undersökt Sveriges riksdagsledamöter.

Många mycket intressanta resultat kommer fram i undersökningen. Bland annat dessa nedan:

4 av 10 riksdagsledamöter är orolig att demokratin är hotad i mycket eller ganska stor omfattning

Det finns ett jämställdhetsproblem i Sveriges riksdag. Genomgående ser vi att kvinnor är mer pressade och missnöjda.

Riksdagsledamöterna får inte det resursstöd de enligt lag har rätt till.
En stor del av riksdagsledamöternas tid går åt till administration inte till politiskt arbete eller att möta väljarna. Sex av tio riksdagsledamöter uppger att de har ett resursstöd dom är mycket mindre än heltid eller inget alls.

6 av 10 riksdagsledamöterna utsätts för hot eller kränkande behandling. Av dessa utsätts nästan var tionde för hot någon gång i veckan. Mer än varannan kvinna som utsätts för hot anser att hoten påverkar riksdagsarbetet negativt.

3 av 10 riksdagsledamöter kontaktas av intresseorganisationer eller lobbyister minst en gång om dagen. Var tionde riksdagsledamot inspireras/får hjälp att skriva motioner av intresseorganisationer och lobbyister ganska ofta.

Men för att se hela resultatet se länken här där rapporten finns att ladda ned:

Ladda ned rapporten på denna sida

Publiceringsregler: Undersökningen är publicerad och publik, så det som står i rapporten är publikt och får fritt refereras till, men när det sker måste både kundens, i detta fall SVT och Novus namn anges.
T.ex. att skriva enligt en undersökning från Novus som genomförts på uppdrag av SVT.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: