Svenskar mindre positiva till nudging i internationell jämförelse

Novus har med hjälp av Gustav Almqvist, doktorand och beslutsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm genomfört en undersökning om hur svenskarna ser på nudging. Denna undersökning har tidigare genomförts i flera andra länder av bl.a Sunstein (se mer nedan), och vi har nu genomfört samma undersökning i Sverige för första gången.

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2017 tilldelas Richard Thaler. Thaler är mest känd som upphovsman till begreppet nudging, som är en påverkansmetod som kan liknas vid en välvillig knuff. Nudging syftar till att hjälpa en person att fatta rätt beslut utan att inskränka hennes frihet eller förändra några incitament. Begreppet myntades av Thaler och Sunstein (2008) i deras uppmärksammande bok Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness.

Huvudslutsatserna från undersökningen är följande:

  • Sverige tillhör de länder där medborgarna är mindre positiva till nudging, än de andra jämförda länderna. I länder som t.ex Italien, Storbritannien och Frankrike är man mer positiv till nudging.
  • Svenskarna påminner mest om danskar i svaren över vilka nudge:ar man stöder eller ej
  • Den enskilda nudge som den högsta andelen (87 %) svenskar säger sig stödja är en informationskampanj för att minska barnfetma
  • Den enskilda nudge som den lägsta andelen (20 %) svenskar säger sig stödja är att deklarationen skulle komma förifylld med ett förslag om att skänka 500 kronor till en välgörenhetsorganisation
  • Svenska kvinnor är generellt mer positiva till nudging än män
  • Rödgröna sympatisörer är mer positiva till nudging än de som sympatiserar med alliansen eller Sverigedemokraterna

Artikel om undersökning i Dagens Analys

För intresserade finns hela rapporten att läsa här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: