Novusundersökning, SD väljaren

Sammanfattning

Var tredje väljare som idag säger att de sympatiserar med SD håller med om att det är en ideologiskt övertygad sverigedemokrat. Jämfört med 2015 är andelen ungefär lika stor.

Det handlar om integration och invandring. SD:s sympatisörer anser att SD är de enda som talar om integrationsproblemet.

Jimmie Åkesson är en allt starkare anledning, varannan SD sympatisör sa 2013 att det var på grund av Jimmie, nu instämmer 72 % med att det är en bidragande anledning. Utöver det är det ungefär samma fördelning av anledningar som tidigare. Samtidigt har SD gått från 8,6 % 2012 i väljaropinionen till 16,2 % november i Novus väljarbarometer.

 • Var tionde SD sympatisör anser att deras historia påverkar deras bild av partiet negativt. Bland andra partiers sympatisörer är det en klar majoritet som anser att SDs historia påverkar bilden negativt.
 • SDs sympatisörer anser inte att partiet är främlingsfientligt, markant lägre nivå jämfört med övriga partiers sympatisörer
 • SDs sympatisörer anser i markant högre grad att samhället idag fungerar dåligt. Bland andra partiers sympatisörer är man faktiskt hyfsat nöjd.
 • Förtroendet för politiker är extremt lågt bland SDs sympatisörer.

 

Viktigaste anledningen till SD:s uppgång?

Vi frågade de som idag säger sig sympatisera med SD hur stor inverkan ett antal frågor hade på valet att sympatisera med SD. Detta är samma frågor som ställts ett par gånger tidigare

(nivå i undersökningen från 2015 inom parentes).

 1. 99 % (100 %) De enda som vågar prata om integrationsproblemet
 2. 99 % (97 %) De vill begränsa invandringen
 3. 95 % (93 %) Tuffare tag mot brottslingar
 4. 72 % (60 %) Jimmie Åkesson
 5. 70 % (71 %) Röra om i den politiska grytan
 6. 59 % (65 %) En proteströst mot övriga partier
 7. 42 % (36 %) Jag vill inte att kulturer skall blandas i det svenska samhället
 8. 32 % (33 %) Jag är en ideologiskt övertygad Sverigedemokrat

Vad betyder då detta?

Ett Sverigedemokraterna lett av Jimmie Åkesson har mycket effektivt lyckats fånga de väljare som är missnöjda och oroliga för samhället idag och framtiden. Det finns mycket som tyder på att många av SDs sympatisörer inte ens förväntar sig att SD skall lösa problemet. 59 % uppger här att en röst på SD är en proteströst mot de övriga partierna.

En röst på Sverigedemokraterna förenas inte främst i en ideologi, utan att förenas i oron och missnöje. Invandringen kommer in som ett symptom på detta. Anser man att samhället inte fungerar idag och eller utvecklas åt fel håll så är det svårt att förstå hur vi har råd att ta hand om andras problem. Först måste vi lösa våra egna. Nästan allt i den politiska retoriken handlar om pengar. Pengar som skall satsas för att lösa problem, pengar som är slut. Hur skall man då kunna acceptera den höga kostnaden som invandringen medför? Invandringen är inte kärnan i problembilden, den är symptomet här. Självklart finns det flera andra nyanser också, men detta är en stark gemensam nämnare kring många av SDs sympatisörer.

Ett sätt att förstå detta är att titta på för- och motpartier. Hur partier uppfattas ur väljarnas perspektiv, de äldre partierna vill utveckla Sverige utifrån sin ståndpunkt, ”allt fungerar egentligen rätt bra, men kan bli bättre”. Ett motparti däremot är ett parti som utgår från ett ickefungerande samhälle, punkt nummer ett är att stoppa den negativa utvecklingen. Motpartier har dykt upp i många västländer, de drar till sig de missnöjda och oroliga. Många som sympatiserar med SD ser det som en tydlig signal till omvärlden att något är fel, man går till den som erkänner problemen, förhoppningsvis stoppar den negativa utvecklingen, drar i nödbromsen. Däremot är det inte säkert att man förväntar sig lösningar. Det räcker att de erkänner problemen. Detta är också förklaringen till varför SDs sympatisörer upplevs vara helt opåverkade av kriser inom partiet. Man röstar inte på dem för att de är rumsrena, tvärtom, man röstar på dem för att de är de enda som erkänner problemen i samhället. Sverigedemokraterna ”säger som det är”.

I en mediedramaturgi med fokus på ”breaking news” och konflikter, snarare än att beskriva och förklara, spelar man primärt på känslor. Logiken får komma i andra hand. Det är självklart inget nytt, men det som är nytt är att det går snabbare och bredare. ”Breaking news” avlöser varandra och alla nyhetsmedia kör samma story samtidigt. Det skapar en ökad oro. En oro som tur leder till att man söker sig till partier som säger det som sammanfaller med nyhetsbevakningen i ett ”breaking news” samhälle.

Det vore intressant att se vad som hände om fokus framöver inte var primärt pengar och att lösa akuta problem, utan värderingar. Det skulle ställa alla partiers position på sin spets. Från förvaltning av ”landet Sverige AB” till att utveckla det utifrån sin ”affärsidé”, visioner och samhället vi lever i. Det skulle flytta fokus från problemet, till lösningar på problemen. Lösningar baserat på de värdering man har. Väljarna verkar sakna politiker med visioner och starka ledare som gör vad de kan för att införliva dessa visioner. När väljarna inte vet var de har partierna och vad det vill i framtiden så sjunker förtroendet och väljarrörligheten ökar. Långsiktig förvaltning är svårt att vara konsekvent i utan visioner och värderingar. Saknas det ökar väljarrörligheten. Detta pågår i hela västvärlden.§

Självklart måste man så klart vara pragmatisk vid akut problemlösning, men de långsiktiga strategierna måste bottna i visioner. Är man beroende av väljarnas förtroende är det viktigt att de ser den långsiktiga strategin. Annars riskerar den pragmatiska kortsiktiga problemlösningen se ut som en långsiktig strategi.

Dock hamnar även partierna lätt i ”breaking news logiken”, där det är svårt att höja blicken då man förväntas släcka småbränder överallt.

Ladda ned rapporten för mer information: Novus SD november 2017

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

(Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus Sverigepanel med 1011 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 12-18 oktober 2017, varav de frågor som enbart gick till SD hade 200 svar, undersökningen jämförs med Novus tidigare undersökningar 2012, 2013 och 2015. Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas..)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: