Novus: Annie Lööf återigen partiledaren med högst förtroende

Novus partiledarförtroende för december 2017

Ladda ned rapporten här

 

Det blir väldigt litet, men grafiken kan maximeras genom en ikon upp till höger i grafiken.

Balansmått är en representation där man tar de positiva minus de negativa.Vi upptäckte en “bugg” i visualiseringsverktyget som yttrar sig att om två partiledare med samma siffror och samma månad inte visar båda.
T.ex. Jan björklund syns inte i december i grafen ovan tyvärr. Alla siffror finns dock i rapporten. som kan laddas ned från denna sida.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. I rapporten redovisas förtroendet för samtliga riksdagspartiers partiledare. Referens till föregående mätning i oktober 2017 visas i parentes.
Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1027 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 30 november – 5 december 2017. Deltagarfrekvens är 57%.
Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas.

Kommentar
Annie Lööf är återigen den partiledare med högst förtroende hos väljarna. Stefan Löfven som för första gången sedan 2015 hade högst förtroende i oktober är nu igen nere på andraplatsen. Det skiljer bara några procentenheter mellan dessa, men tittar man på balansmåttet, (andelen som har högt förtroende minus de som har lågt) blir skillnaden större, även om både Lööf och Löfven tappar i balansmått.

Ulf Kristersson vinner flest placeringar, går från sjätteplatsen till tredjeplatsen. Utifrån balansmått är han den partiledaren med näst bäst siffra. De som inte kände till honom har halverats. Den stora andelen som inte kände till honom i oktober flaggade vi för i föregående undersökning, dessa kunde gå åt båda hållen. Men dessa sprider sig ganska jämnt och genom att hålla balansen där har han ökat i förtroendeligan.

Jimmie Åkesson går från femteplatsen till fjärdeplatsen. Han vinner lite i förtroende, även om hans balansmått är starkt negativt så är det mycket högre än MPs språkrör.

Ulf Kristensson och Jimmie Åkesson är också de två partiledarna med störst andel som har mycket stort förtroende, båda uppger 9% av svenska folket har högst förtroende

Jan Björklund och Jonas Sjöstedt tappar båda två positioner, lika många som har ganska eller mycket högt förtroende för dom, däremot har Björklund ett högre balansmått än Sjöstedt.

Ebba Busch Thor ligger kvar på samma nivå som föregående undersökning i oktober, med helt oförändrade nivåer.

Trots en liten uppgång i väljaropinionen för Miljöpartiet så är deras två språkrör är kvar på botten.

Generellt är det som vanligt viktigt att påpeka att förtroendet för partiledarna sammantaget är lågt jämfört med föregående mandatperiod. Lågt förtroende för politiken är också en viktigt bidragande orsak till SDs uppgång. Partiledarens förtroende är också centralt i om man litar på politiken partiet för fram. Det är mycket svårt att nå fram med sin politik om man inte litar på avsändaren

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: