Invandring ökar som viktig politisk fråga i december

Invandring/integration ökar återigen och är nu den politiska fråga näst flest anser är viktigast. Men sjukvården är det fortsatt flest som anser att den är viktigast.

Frågan som ställdes är: “Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?”

Det är möjligt att välja hur många frågor man vill, så procentsatserna skall läsas tex så här: 65 % av svenska folket anser att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna

Grafiken ovan är interaktiv och man kan sortera och välja att släcka och tända data i graferna. Den består av två sidor och är möjligt att maximera i fullskärm via en ikon uppe till höger i grafiken. Nästan allt går att klicka på i graferna.

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast.

Undersökningen visar att sjukvårdsfrågan är fortsatt i topp som den viktigaste politiska frågan (65%) följt av invandring/integration (61%) och skola och utbildning (56%).

Jämfört med undersökningen i september har flera frågor ökat signifikant. Den frågan som ökat allra mest är invandring/integration som ökat från 49 % i september till 61 % i december. Även lag och ordning ökar markant från 41 % till 52 %. Pension och jämställdhet har båda ökat tio procentenheter vardera sedan undersökningen i september.

Både pension och jämställdhet två frågor som varit mycket omskrivna i media under hösten, pensionsfrågor i samband med pensionsuppgörelsen och även för skandalomsusade pensionsbolag. Att jämställdhet ökar i viktighet hos väljarna har med största sannolikt ett samband med #metoo-upproret.

Att flera frågor nu ökar i viktighet beror säkerligen på att valet 2018 närmar sig vilket historiskt sett innebär en uppgång i viktighet för många av de politiska frågorna.

Undersökningen är genomförd 14 – 20 december 2017 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1001 intervjuer genomförts. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Ladda ned rapporten här: Novus_Viktigaste fråga_171226

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: