Bästa parti december 2017

Novus mäter återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor.

Moderaterna är återigen bästa parti i landet ekonomi och lag och ordning

I grafen listas de 10 vanligaste frågor, samt en summering av alla sakfrågor per parti, vi har tidigare sett ett samband mellan stöd i politiska sakfrågor och partisympatier.

Av de tio viktigaste politiska frågor så anses Socialdemokraterna ha den bästa politiken i sex stycken frågor (sjukvård, skola och utbildning, äldreomsorg, sysselsättning, pensioner, jämställdhet). Moderaterna anses ha bäst politik i två frågor (lag och ordning, landets ekonomi). Moderaterna har sedan undersökningen i september ökat signifikant som bästa parti i lag och ordning och landets ekonomi, där de även tagit tillbaka sakfrågeägarskapet som de hade tappat i september. Både lag och ordning samt Sveriges ekonomi är politiska frågor som Moderaterna historiskt sett varit starka i. Sverigedemokraterna anses ha bäst politik i invandring/integration. Sedan undersökningen i september har Moderaterna tagit tillbaka frågan om lag och ordning. Miljöpartiet anses fortsatt ha bäst politik i miljö och klimat men däremot har man tappat i andelen som anser att de har bäst miljö- och klimatpolitik från 30 % i september till 22 % i december.

Det är intressant att se att Moderaterna går fram i alla 26 sakfrågor. Summerat går alla andra partiet bakåt förutom Moderaterna.

Föregående undersökning genomfördes innan Ulf Kristersson tillträdde som partiledare för Moderaterna, och vi ser att förtroendet för M:s partiledare gått fram, opinionsstödet likaså, och det bekräftas här i sakfrågeägarskapet. Sambandet mellan förtroendet för partiledaren och opinionsstödet är känt sedan tidigare. Förenklat om man inte har förtroende för partiledaren så spelar det ingen roll vilken politik partiet har. För Moderaterna blir detta mycket tydligt i Novus decemberundersökning kring sakfrågeägarskap.

Undersökningen visar bästa parti i de sakfrågor som Novus mäter historisk Undersökningen är genomförd 14 – 20 december 2017 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1001 intervjuer genomförts.

Förtroendet för partiledaren (10 december 2017) finns att läsa här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: