Vartannat svenskt par lever i en ekonomiskt ojämställd relation

Novus har på uppdrag av Länsförsäkringar genomfört en undersökning om hur svenska par ser på ekonomi och jämställdhet. Resultatet av undersökning visar att en tredjedel anser att deras relation delvis är ekonomiskt jämställd. Var femte par anser att de inte alls lever ekonomiskt jämställt. De som tjänar minst är de som till störst utsträckning inte tycker att relationen är ekonomiskt jämställd.

93 % av de svarande anser att en ekonomiskt jämställd relation innebär att båda parter tar lika stort ansvar för inköp/utgifter kopplade till relationen. Närmare hälften av männen upplever att de betalar mer för gemensamma utgifter.

 

Läs mer om undersökningen här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: